9IC

Cảm biến nhiệt RTDW Series

Cảm biến của Riedon sử dụng công nghệ cuộn dây

Image of Riedon's RTDW Series Thermal SensorsDòng cảm biến nhiệt độ kháng Riedon phù hợp cho nhiều ứng dụng. Dòng RTDW sử dụng chuyên môn trong công nghệ cuộn dây trực tuyến Riedon để làm cho hầu như bất kỳ giá trị điện trở nào và nhiều hệ số nhiệt độ có thể được sử dụng để cảm biến nhiệt độ trực tiếp hoặc bù nhiệt độ. Các tùy chọn TCR phổ biến nhất bao gồm niken (6000 ppm), Balco (4500 ppm), bạch kim (3850 ppm) và tái niêm phong (3500 ppm). Cấu hình tiêu chuẩn là hai cụm trục và một cụm xuyên tâm, nhưng các cụm khác cũng có sẵn theo yêu cầu.

Tính năng
 • Kích thước nhỏ gọn
 • Cấu trúc hàn hoàn toàn
 • Cực kỳ mạnh mẽ
 • Sự ổn định lâu dài tuyệt vời
 • Phạm vi nhiệt độ rộng
Ứng dụng
 • Cảm biến nhiệt độ môi trường
 • Trang chủ
 • Bồi thường nhiệt độ
 • Thiết bị chẩn đoán y tế
 • Bộ pin có thể sạc lại

RTDW Series Thermal Sensors

Hình ảnh Mô hình thương hiệu mô tả trong kho Vận hành
RTDW1N-100RF8 RTDW1N-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 7 mA Chi tiết
RTDW3B-100RF8 RTDW3B-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 4500ppm/°C Current: 7 mA Chi tiết
RTDW1B-100RF8 RTDW1B-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 4500ppm/°C Current: 7 mA Chi tiết
RTDW1N-500RF8 RTDW1N-500RF8 Resistance @ 0°C: 500 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 3 mA 28 Chi tiết
RTDW1N-1KF8 RTDW1N-1KF8 Resistance @ 0°C: 1 kOhms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 1 mA Chi tiết
RTDW2N-100RF8 RTDW2N-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 7 mA 18 Chi tiết
RTDW2N-1KF8 RTDW2N-1KF8 Resistance @ 0°C: 1 kOhms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 1 mA 33 Chi tiết
RTDW1R-500RF8 RTDW1R-500RF8 Resistance @ 0°C: 500 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 3 mA 50 Chi tiết
RTDW1R-1KF8 RTDW1R-1KF8 Resistance @ 0°C: 1 kOhms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 1 mA Chi tiết
RTDW3N-100RF8 RTDW3N-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 7 mA Chi tiết
RTDW2R-100RF8 RTDW2R-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 7 mA Chi tiết
RTDW3R-100RF8 RTDW3R-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 7 mA 50 Chi tiết
RTDW2N-500RF8 RTDW2N-500RF8 Resistance @ 0°C: 500 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 3 mA 48 Chi tiết
RTDW3N-500RF8 RTDW3N-500RF8 Resistance @ 0°C: 500 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 3 mA Chi tiết
RTDW3R-500RF8 RTDW3R-500RF8 Resistance @ 0°C: 500 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 3 mA 50 Chi tiết
RTDW2R-500RF8 RTDW2R-500RF8 Resistance @ 0°C: 500 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 3 mA Chi tiết
RTDW3R-1KF8 RTDW3R-1KF8 Resistance @ 0°C: 1 kOhms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 1 mA 42 Chi tiết
RTDW3N-1KF8 RTDW3N-1KF8 Resistance @ 0°C: 1 kOhms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 1 mA Chi tiết
RTDW2R-1KF8 RTDW2R-1KF8 Resistance @ 0°C: 1 kOhms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 1 mA Chi tiết
RTDW1R-100RF8 RTDW1R-100RF8 Resistance @ 0°C: 100 Ohms Operating Temperature: 0°C ~ 100°C Temperature Coefficient: 6000ppm/°C Current: 7 mA Chi tiết
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail