9IC

Bảng điều hợp STEVAL-MKI212V1

Adapter Board của Italian Semiconductor được thiết kế để đánh giá thiết bị MEMS trong dòng sản phẩm ASM330LHHX

Image of STMicroelectronics STEVAL-MKI212V1 Adapter BoardBảng điều hợp STEVAL-MKI212V1 của Italian Semiconductor được thiết kế để giúp đánh giá các thiết bị MEMS trong dòng sản phẩm ASM330LHHX. Ban này cung cấp một giải pháp hiệu quả để tạo mẫu hệ thống nhanh chóng và đánh giá thiết bị trực tiếp trong các ứng dụng của riêng người dùng.

STEVAL-MKI212V1 có thể được cắm vào ổ cắm DIL 24 tiêu chuẩn. Bộ chuyển đổi này cung cấp chân ASM330LHHX đầy đủ và hoạt động với tụ điện tách rời cần thiết trên V/VDDDây điện.

Bộ chuyển đổi được hỗ trợ bởi bo mạch chủ STEVAL-MKI109V3, bao gồm vi điều khiển 32 bit hiệu suất cao được sử dụng làm cầu nối giữa các cảm biến và PC chạy phần mềm người dùng GUI Unico hoặc các thói quen phần mềm đặc biệt cho các ứng dụng tùy chỉnh.

Các bo mạch adapter cũng có thể được cắm vào các bo mạch mở rộng X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A3 và X-NUCLEO-IXS01A1 bằng Unicleo GUI.

Tính năng
  • Pin ASM33LHHX đầy đủ cho ổ cắm DIL 24 tiêu chuẩn
  • Hoàn toàn tương thích với bo mạch chủ STEVAL-MKI109V3
  • Tuân thủ RoHS
Ứng dụng
  • Camera chiếu hậu
  • Camera toàn cảnh
  • Gương điện tử
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail