9IC
Series:
 • PS
 • SLB
 • SLA
 • SLD
 • EPS3
 • SLC
 • SLF
 • SLE
 • 46300R
 • SLG
 • STS
 • MHS
 • SLS
 • MHSS
 • CUS
 • AYZ
 • SDS
 • JSM
 • SK, COMAX
 • CMS
 • JSX
 • SS, COMAX
 • AS
 • 56300
 • 50200
 • 1K2
 • SS, LAMB
 • 48A
 • EGL2290
 • 48B
 • MRC
 • SLSA
 • G
 • 1000
 • STSA
 • JS
 • L
 • WS-SLSV
 • WS-SLSU
 • M
 • MSSA
 • SE
 • S
 • ASE
 • ASF
 • V
 • ESE
 • ESD
 • MJS
 • SL
 • SM
 • SS
 • CRFS
 • 62200
 • MSL
 • WS-SLTU
 • MSSA-01
 • MSS
 • WS-SLTV
 • CS
 • TG
 • 56200
 • TS
 • GPI
 • MSTS
 • LP
 • GPS
 • MLL
 • MA
 • 8SS
 • 46200E
 • 4M
 • 4S
 • EG
 • LSK
 • MS
 • 2000
 • HSS
 • GR5
 • LSS
 • ES
 • 46200R
 • 25000N
 • MMS
 • CAS
 • TSS
 • 600
 • PCM
 • NK
 • FS
 • CJS
 • SS220K-23
 • 8907
 • SS3
 • PS-A
 • LSU, LAMB
 • EG1312
 • MFS
 • GF
 • GG
 • CL-SB
 • SSA
 • CL-SA
 • GI
 • CSS
 • SSB
 • OS
 • 500R
 • CST
 • SK, LAMB
 • GP
 • SSJ
 • GS
 • 500A
 • SSU
 • 500
 • PM
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Mitsumi Electric Company Ltd
 • Sungmun Electronics
 • NKK Switches
 • CUI Devices
 • Switchcraft Inc.
 • RDI, Inc.
 • Grayhill Inc.
 • Carling Technologies
 • C&K
 • Nidec Copal Electronics
 • CIT Relay and Switch
 • APEM Inc.
 • Bulgin
 • Würth Elektronik
 • NTE Electronics, Inc
 • TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
 • EAO
 • Panasonic Electronic Components
 • WEC
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • CW Industries
 • E-Switch
 • SparkFun Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
L202121MS02QE
L202121MS02QE
Circuit: DPDT Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 4A (AC/DC) Actuator Length: 1.65mm Termination Style: PC Pin

6,03000 US$

1637

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AS1D-5M-10-Z
AS1D-5M-10-Z
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 48 V Voltage Rating - DC: 48 V Current Rating (Amps): 50mA (AC/DC) Actuator Length: 4.30mm Termination Style: PC Pin

2,04301 US$

6106

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,04301 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1101M2S3V3QE2
1101M2S3V3QE2
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 120 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 6A (AC/DC) Actuator Length: 4.72mm Termination Style: PC Pin

6,10000 US$

1221

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CSS-1310MC
CSS-1310MC
Circuit: SP3T Voltage Rating - DC: 12 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Actuator Length: 2.00mm Termination Style: PC Pin

0,64000 US$

793

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CL-SA-12C-22
CL-SA-12C-22
Circuit: SPDT Voltage Rating - DC: 12 V Current Rating (Amps): 500mA (DC) Actuator Length: 1.40mm Termination Style: PC Pin

1,71073 US$

5285

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,71073 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L203011TS03Q
L203011TS03Q
Circuit: DP3T Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 4A (AC/DC) Actuator Length: 5.08mm Termination Style: Solder Lug

6,19000 US$

1558

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
OS103011MA7QP1C
OS103011MA7QP1C
Circuit: SP3T Voltage Rating - DC: 12 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Actuator Length: 4.00mm Termination Style: PC Pin

1,54386 US$

736

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,54386 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SS12SBP4
SS12SBP4
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Actuator Length: 2.00mm Termination Style: PC Pin

1,53226 US$

6561

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,53226 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1103M2S3CQE2
1103M2S3CQE2
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 120 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 6A (AC/DC) Actuator Length: 5.08mm Termination Style: PC Pin

2,63540 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,63540 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L102021ML04Q
L102021ML04Q
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 4A (AC/DC) Actuator Length: 8.51mm Termination Style: PC Pin

2,78000 US$

7130

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS01CBE
TS01CBE
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 20 V Voltage Rating - DC: 20 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Actuator Length: 3.10mm Termination Style: PC Pin

3,92496 US$

703

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,92496 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
OS202011MV4QS1
OS202011MV4QS1
Circuit: DPDT Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Actuator Length: 4.00mm Termination Style: PC Pin

0,87000 US$

1174

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
500ASSP1SM6QE
500ASSP1SM6QE
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 120 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 3A (AC/DC) Actuator Length: 3.10mm Termination Style: Gull Wing

3,41970 US$

19320

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,41970 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
V80212MS02QE
V80212MS02QE
Circuit: DPDT Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 10A (AC), 4A (DC) Actuator Length: Flush Termination Style: PC Pin

5,05528 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,05528 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NK236H
NK236H
Circuit: SPDT Voltage Rating - DC: 12 V Current Rating (Amps): 500mA (DC) Actuator Length: 1.40mm Termination Style: PC Pin

3,19000 US$

29178

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MFS101D-10-Z
MFS101D-10-Z
Circuit: SPDT Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 300mA (DC) Actuator Length: 2.00mm Termination Style: PC Pin

0,64570 US$

418

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,64570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SS312SAH4
SS312SAH4
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Actuator Length: 2.00mm Termination Style: Gull Wing

1,45010 US$

14500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,45010 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L202021MA04QE
L202021MA04QE
Circuit: DPDT Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 4A (AC/DC) Actuator Length: 8.51mm Termination Style: PC Pin

6,65000 US$

2361

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SS314MAH4
SS314MAH4
Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Actuator Length: 2.00mm Termination Style: Gull Wing

4,02000 US$

5435

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TS02CQE
TS02CQE
Circuit: SPST Voltage Rating - AC: 120 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 1A (AC/DC) Actuator Length: 3.10mm Termination Style: PC Pin

6,99000 US$

108

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail