9IC
Series:
 • 45
 • TW
 • M6
 • HDB3
 • HDB2
 • DS
 • HW
 • TWTD
 • A6
 • 956
 • 51
 • 95
 • LBW
 • RAMO 22 S
 • 14
 • 6000
 • A22W
 • 2484
 • A22S
 • A3US
 • K16
 • 75920
 • VS
 • BA
 • BB
 • 22
 • M-750
 • BC
 • BD
 • V-Series Contura
 • BE
 • A165W
 • M22
 • Reliant'22
 • A165S
 • SWA
 • RFBF
 • SR
 • A22NW
 • 35
 • 3SU1
 • CSW
 • SWM
 • A22RS
 • 95062
 • A22NS
 • SWP
 • A22RW
 • CS
 • 95060
 • Command
 • A3G
 • 700
 • SWZ
 • 75900
 • TR
thêm dữ liệu
Mfr:
 • TE - Kissling
 • Kacon
 • Littelfuse Inc.
 • Schurter Inc.
 • Carling Technologies
 • RAFI USA
 • Omron Automation and Safety
 • Switch Components
 • Bulgin
 • Phoenix Contact
 • TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
 • EAO
 • GC Electronics
 • Amphenol NEXUS Technologies
 • Steute
 • E-Switch
 • Siemens
 • c3controls
 • Moujen
 • IDEC
 • Eaton - Bussmann Electrical Division
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
A165W-T2AR-24D-1
A165W-T2AR-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

53,42437 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,42437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-A2AR-24D-1
A165W-A2AR-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

53,42437 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,42437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165S-T2M-2
A165S-T2M-2
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

51,79000 US$

953

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165S-A3M-2
A165S-A3M-2
Type: Standard Number of Positions: 3 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

45,27120 US$

145

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,27120 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ASW320
ASW320
Type: Standard Number of Positions: 3 Voltage Rating - DC: 24 V Voltage Rating - AC: 110 V Current Rating (Amps): 10A (AC), 8A (DC) Mounting Type: Panel Mount

30,03000 US$

33

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165S-J2A-1
A165S-J2A-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

50,90000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165S-T2A-1
A165S-T2A-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

50,90000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-A2MG-24D-1
A165W-A2MG-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

55,33000 US$

170

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-T2MG-24D-1
A165W-T2MG-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

52,51459 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,51459 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165S-T2A-2
A165S-T2A-2
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

45,27120 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,27120 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-A2AG-24D-1
A165W-A2AG-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

53,42437 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,42437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-A2AY-24D-1
A165W-A2AY-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

53,42437 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,42437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-J2MY-24D-1
A165W-J2MY-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

52,51459 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,51459 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-T2AG-24D-1
A165W-T2AG-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

53,42437 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,42437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-T2AY-24D-1
A165W-T2AY-24D-1
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

53,42437 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,42437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-A2MR-24D-2
A165W-A2MR-24D-2
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

61,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 61,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A22RW-2MG-24A-10
A22RW-2MG-24A-10
Type: Standard Number of Positions: 2 Voltage Rating - AC: 120 V Current Rating (Amps): 10A (AC) Mounting Type: Panel Mount

16,56000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A165W-T3MY-24D-2
A165W-T3MY-24D-2
Type: Standard Number of Positions: 3 Voltage Rating - DC: 30 V Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Mounting Type: Panel Mount

61,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 61,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
75701
75701
Type: Standard Number of Positions: 3 Voltage Rating - DC: 12 V Current Rating (Amps): 20A (DC) Mounting Type: Panel Mount

43,76720 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.188,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VS0001
VS0001
Type: Line Voltage Selector Number of Positions: 2 Voltage Rating - AC: 120 V Current Rating (Amps): 6.3A (AC) Mounting Type: Panel Mount

9,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail