9IC
Series:
 • 44
 • PS
 • WS-RPTL
 • M5
 • 08
 • 09
 • HS
 • E2
 • E3
 • E4
 • 111
 • T-50
 • 312
 • 3510
 • 711
 • PLRT
 • 50
 • 51
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 6000
 • 59
 • MR
 • 19
 • RTBH
 • RTBV
 • MIL
 • RM
 • MRB
 • 608
 • RTA
 • M10H
 • A
 • 24
 • 5000
 • MRJ
 • F
 • H
 • 3100
 • M20
 • T-100
 • M
 • C1
 • C2
 • C3
 • C4
 • C5
 • R
 • C6
 • 212
 • C7
 • 412
 • PLR
 • KC
 • 417
 • 71
 • X02
 • 419
 • NDS
 • 75
 • 77
 • NR01
 • RBP12
 • D2
 • D3
 • D4
 • D5
 • D6
 • D7
 • D8
 • D9
 • N33F
 • 42
 • 43
 • TS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • KYOCERA AVX
 • Littelfuse Inc.
 • NKK Switches
 • Grayhill Inc.
 • C&K
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • Bourns Inc.
 • Nidec Copal Electronics
 • APEM Inc.
 • Benedict GmbH
 • Würth Elektronik
 • NTE Electronics, Inc
 • TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
 • E-Switch
 • TubeDepot
 • CTS Electrocomponents
 • Future
 • Electroswitch
 • Ohmite
 • Giovenzana
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
MRK112-A
MRK112-A
Number of Positions: 2 ~ 12 Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Circuit per Deck: SP12T

6,24170 US$

3373

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,24170 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRK206-A
MRK206-A
Number of Positions: 2 ~ 6 Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Circuit per Deck: DP6T

18,62000 US$

2719

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRB24B
MRB24B
Number of Positions: 3 Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Circuit per Deck: DP3T

18,20000 US$

2654

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRX108-A
MRX108-A
Number of Positions: 2 ~ 8 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 2A (AC), 1A (DC) Circuit per Deck: SP8T

13,12720 US$

1525

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,12720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KC26A30.001NPS
KC26A30.001NPS
Number of Positions: 6 Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 350mA (AC) Circuit per Deck: DP6T

7,11000 US$

1726

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KC52A30.001NPS
KC52A30.001NPS
Number of Positions: 12 Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 350mA (AC) Circuit per Deck: SP12T

7,11000 US$

1326

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C5P0304N-A
C5P0304N-A
Number of Positions: 2 ~ 4 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 1A (AC/DC) Circuit per Deck: 3P4T

12,70000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KC43A30.001NPS
KC43A30.001NPS
Number of Positions: 3 Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 350mA (AC) Circuit per Deck: 4P3T

7,11000 US$

1205

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRT22-A
MRT22-A
Number of Positions: 2 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 10A (AC), 4A (DC) Circuit per Deck: DPDT

15,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,33000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KC26A30.001NLS
KC26A30.001NLS
Number of Positions: 6 Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 350mA (AC) Circuit per Deck: DP6T

7,11000 US$

556

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRT23-A
MRT23-A
Number of Positions: 3 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 3A (DC) Circuit per Deck: DPDT

9,44746 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,44746 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R20507RR03Q
R20507RR03Q
Number of Positions: 5 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 125 V Current Rating (Amps): 5A (AC), 500mA (DC) Circuit per Deck: DP5T, Adjacent Contact

15,95665 US$

9732

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,95665 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
50D60-01-1-AJN
50D60-01-1-AJN
Number of Positions: 2 ~ 6 Voltage Rating - AC: 115 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 150mA (AC), 200mA (DC) Circuit per Deck: SP6T

17,34000 US$

78

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A11203RNCQ
A11203RNCQ
Number of Positions: 12 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 125 V Current Rating (Amps): 2.5A (AC), 350mA (DC) Circuit per Deck: SP12T

2,55840 US$

5514

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,55840 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RTAP31S12M25NS
RTAP31S12M25NS
Number of Positions: 12 Voltage Rating - AC: 60 V Voltage Rating - DC: 60 V Current Rating (Amps): 150mA (AC/DC) Circuit per Deck: SP12T

7,58728 US$

2363

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,58728 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
56SD30-01-1-AJN
56SD30-01-1-AJN
Number of Positions: 2 ~ 12 Voltage Rating - AC: 115 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 200mA (AC/DC) Circuit per Deck: SP12T

18,26000 US$

162

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRF112
MRF112
Number of Positions: 2 ~ 12 Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Circuit per Deck: SP12T

14,56000 US$

575

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MRF206
MRF206
Number of Positions: 2 ~ 6 Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Circuit per Deck: DP6T

15,03000 US$

710

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MD00L1NZQD
MD00L1NZQD
Number of Positions: 6 Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 250mA (AC/DC) Circuit per Deck: DP6T

24,21000 US$

334

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
56DP36-01-1-AJN
56DP36-01-1-AJN
Number of Positions: 2 ~ 10 Voltage Rating - AC: 115 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 200mA (AC/DC) Circuit per Deck: SP10T

10,08740 US$

1071

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,08740 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail