9IC
Series:
 • 65000
 • A9PS
 • M81
 • GC-539
 • PS1024
 • M84
 • Q120BL
 • GC-536
 • PS1023
 • A1
 • A2
 • LS-22
 • A22NL
 • TWTD
 • A6
 • ESB92D
 • SDK
 • 913
 • AB
 • LUMOTAST 16
 • AH
 • K50
 • TL2285
 • E020
 • AP
 • B3
 • 2
 • AV
 • 7
 • 800
 • MCS18
 • 921
 • 922
 • K5G
 • BB
 • LUMOTAST 25
 • F
 • BH
 • AML31
 • AML32
 • DHU
 • P
 • BT
 • AML22
 • PA2
 • ZNE18
 • PA1
 • EP913
 • 18000
 • Blue
 • CH
 • PS, COMAX
 • AML21
 • A22NN
 • FP01
 • SW19ST
 • SW19SS
 • CS
 • D6
 • PS1040
 • 700
 • GPB
 • PHAP40
 • LS-19
 • 10400
 • DB
 • LS-16
 • PB7
 • DH
 • PB6
 • TL2233
 • TL2230
 • GP01
 • PBA
 • 950
 • PBH
 • PA5, LAMB
 • ULP
 • P197
 • PN1L
 • EB
 • EP900
 • EMF
 • SMF2
 • PBS
 • EH
 • PBW
 • P297
 • PS1057
 • EP
 • SMF6
 • APBE
 • ES
 • 960
 • 5500
 • DLB
 • MAV0120
 • FB
 • PV6, LAMB
 • PVA3
 • FD
 • PVA6
 • FH
 • RS76
 • FP
 • MB2000
 • DH22U
 • PV8, LAMB
 • RP8600
 • MSM LA
 • GB
 • J-987
 • 67000
 • GH
 • 3SU1
 • SBS2
 • ESB92S
 • GP
 • TL4201
 • Command
 • G3B
 • 6612
 • HB
 • MHPS
 • PR1, LAMB
 • A165E
 • J-977
 • DIGITAST
 • H-200PC
 • AV19
 • EPM
 • AV16
 • GPTS
 • CLS
 • AHU
 • HW
 • RAMO 22 C
 • 3MN
 • ED900
 • RP8300
 • 513
 • IA
 • IB
 • SML1
 • IC
 • W48
 • IF
 • W49
 • MPB03
 • TL2205
 • MPB04
 • MPB01
 • RAMO 22 T
 • MPB02
 • IL
 • TL2201
 • IM
 • 8700
 • AV25
 • MPB05
 • TL2203
 • IP
 • MPB06
 • SMT TP
 • TL2202
 • IQ
 • IR
 • IS
 • AV22
 • KS1100
 • SB40
 • IX
 • IZ
 • 641
 • W50
 • 520
 • 400
 • D1021
 • W59
 • ESB32
 • ESB30
 • JN
 • JP
 • ESB33
 • PHA
 • SAV7
 • SAV4
 • K6
 • PHB
 • LS-6
 • RP8400
 • SAV8
 • KA
 • KB
 • KF
 • ESM
 • ELUM
 • KM
 • 8600
 • 4000
 • KP
 • SML2
 • KS
 • D16
 • 38BM
 • 22102
 • KPRGB
 • 38BT
 • 300
 • 38BH
 • LA
 • LB
 • LC
 • PMV6
 • MCS
 • 38BC
 • 38BD
 • B7151
 • LP
 • M2
 • BNP
 • ATPS22
 • MB2500
 • B8000
 • CPS
 • M6
 • CFPB
 • MML21
 • LW
 • CFPA
 • H-100PC
 • MML23
 • 84 SmartBox
 • MDP-16
 • 554
 • MC
 • MD
 • MDP
 • RP8100
 • CFP2
 • DSM
 • ML
 • LBW
 • Q45RDL
 • MS
 • 8500
 • Q45RDNL
 • MX
 • ATPS19
 • 316P
 • TSP
 • Unimec
 • 3S1
 • E900
 • NC
 • NP
 • ANP
 • MB2400
 • 00662
 • NX
 • KBD
 • 9000, Surfboards
 • 330
 • S22
 • 3SS
 • CSE
 • RP8200
 • LDS
 • 13AL
 • CSM
 • LDT
 • 0918
 • C2U
 • SSM
 • LUMOTAST 75
 • RAMO 30 C
 • PB
 • APA
 • E921
 • PC
 • SBR11
 • APB
 • PD
 • APE
 • CTH
 • 0916
 • PL
 • PN
 • 0911
 • PP
 • 01
 • RAMO 30 T
 • 02
 • PR
 • 03
 • PS
 • 13000
 • K12S
 • MSPM
 • ZAP
 • Q120PPB
 • PZ
 • KP04
 • MSPS
 • 110
 • 0920
 • PNP
 • PV7, LAMB
 • W57M
 • BSP
 • 10
 • 11
 • WSA58M
 • 8300
 • 14
 • C4V
 • A16
 • 18
 • 19
 • TWN
 • MSP3
 • SV2
 • PA4, LAMB
 • A22R
 • SV4
 • SV8
 • SV7
 • 0938
 • MSPF
 • B3J
 • 87940
 • NE18
 • 0936
 • A22E
 • WS-PBTU
 • KS, LAMB
 • 22
 • 8R-N
 • 23
 • KN 19
 • A22
 • 7100
 • WS-PBTL
 • 1200M
 • 1X
 • YB2
 • SA
 • SB
 • A2A
 • W59M
 • WS-PBSU
 • 30
 • KJD17, LAMB
 • SP
 • 31
 • ASP
 • 32
 • 8200
 • WSA48M
 • 37F
 • 35
 • SW
 • 39
 • A2W
 • 380
 • MML31
 • TA
 • A3A
 • A3C
 • FS5700
 • PLP16
 • A3D
 • TG
 • P16
 • A3G
 • HB2
 • A3K
 • W58M
 • TP
 • 41
 • TR
 • A3P
 • 38C
 • TS
 • 38D
 • 7000
 • PV10
 • 38E
 • A3S
 • 45
 • 38F
 • 46
 • 38G
 • A3U
 • TW
 • 38H
 • PB400
 • 49
 • LP11
 • LP16
 • LP15
 • UB
 • A4E
 • P27
 • 51
 • LSVR
 • PSE
 • LP01
 • H-200
 • PW1L
 • 04957
 • AVC
 • WSA50
 • AVH
 • 700A
 • 02650
 • 700C
 • GB2
 • PV9, LAMB
 • W48M
 • AVP
 • 61
 • BXR
 • W12M
 • PVT4
 • ATP22
 • PB300
 • J-188
 • LP37
 • WB
 • 172
 • Q45BL
 • WEC22H
 • SG-C1
 • ATP16
 • WSA48
 • GPBS
 • PB2, LAMB
 • ATP19
 • WBL
 • 8000
 • PSE HI 22
 • H-100
 • PVS7
 • PV4
 • REKN
 • K5A2
 • PVA
 • 82
 • 84
 • PVB
 • MPB
 • MPA
 • MPE
 • 40102
 • MPG
 • 800U
 • MPI
 • VAQ
 • YB
 • 800B
 • 800C
 • MPS
 • 02182
 • 800A
 • KLS
 • MPZ
 • 8N
 • A8N
 • 8P
 • 95
 • 96
 • 99
 • 8Y
 • PWR
 • 8020
 • LP1
 • LP2
 • LP4
 • 1200MR
 • LP6
 • ZP
 • A9P
 • BPSI
 • PV5, LAMB
 • RP3508
 • UB2
 • LPI
 • 9000
 • RP3502
 • ULV4
 • ULV8
 • TWND
 • ULV7
 • RG 85 III
 • SW30SS
 • MSM
 • NP01
 • PV4, LAMB
 • MSP
 • ESE20C
 • ESE20D
 • MTH
 • MMPI0120
 • 1400N
 • P227
 • PV0, LAMB
 • PV3, LAMB
 • MMP0120
 • A22RL
 • 4800
 • PVA6L
 • 8060
 • E100
 • K12
 • 98000R
 • K16
 • 55 - Swisstac
 • MSM LA CS
 • WSA57M
 • LUMOTAST FK
 • LTM
 • E010
 • PB1973
 • LTR
 • SMA1
 • SMA2
 • PV2, LAMB
 • HE1G
 • MSM CS
 • 8mm
 • 4700
 • K30
 • A4EG
 • LUS
 • SCB
 • 1200
 • 903
 • PV1, LAMB
 • MSM DP
thêm dữ liệu
Mfr:
 • REES, Inc
 • Kacon
 • Altech Corporation
 • ZF Electronics
 • Switchcraft Inc.
 • Schurter Inc.
 • CIT Relay and Switch
 • APEM Inc.
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Bulgin
 • NTE Electronics, Inc
 • Cherry Americas LLC
 • Panasonic Electronic Components
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • Siemens
 • SparkFun Electronics
 • Davies Molding, LLC
 • Kitronik Ltd.
 • Comus International
 • Sungmun Electronics
 • Adafruit Industries LLC
 • CUI Devices
 • Galco Industrial Electronics
 • Pimoroni Ltd
 • Carling Technologies
 • Benedict GmbH
 • TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
 • EAO
 • TE Connectivity
 • Highpower Security Products LLC
 • B&J-USA, Inc.
 • TubeDepot
 • LogiSwitch
 • Littelfuse Inc.
 • NKK Switches
 • TE Connectivity Passive Product
 • Grayhill Inc.
 • MEC Switches
 • Omron Automation and Safety
 • Crouzet
 • Control Products, Inc.
 • Hirose Electric Co Ltd
 • Panasonic Industrial Automation Sales
 • SICK, Inc.
 • CML Innovative Technologies LTD
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • CW Industries
 • E-Switch
 • Banner Engineering Corporation
 • c3controls
 • American Opto Plus LED
 • Visual Communications Company - VCC
 • Electroswitch
 • IDEC
 • Everswitch
 • Dialight
 • Lumex Opto/Components Inc.
 • TE - Kissling
 • Linrose Electronics, Inc.
 • RDI, Inc.
 • RAFI USA
 • C&K
 • Nidec Copal Electronics
 • Molex
 • Judco Manufacturing Inc.
 • Switch Components
 • Würth Elektronik
 • GC Electronics
 • American Opto Plus
 • Amphenol NEXUS Technologies
 • Moujen
 • Omron Electronics Inc-EMC Div
 • Adam Tech
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
AB15AH-FA
AB15AH-FA
Type: Standard Circuit: SPDT Voltage Rating - AC: 28 V Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Operating Temperature: -30°C ~ 85°C

6,41000 US$

27028

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PBH2UEESNPNAGX
PBH2UEESNPNAGX
Type: Standard Circuit: DPDT Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C

0,14380 US$

18718

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,14380 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PBH2UOANAGX
PBH2UOANAGX
Type: Standard Circuit: DPDT Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C

1,64000 US$

4504

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RP8100B2M1CEBLKBLKRED
RP8100B2M1CEBLKBLKRED
Type: Standard, Illuminated Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 50 V Current Rating (Amps): 125mA (AC), 100mA (DC) Operating Temperature: -30°C ~ 85°C

5,76000 US$

1226

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PBH2UEENAGX
PBH2UEENAGX
Type: Standard Circuit: DPDT Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C

0,93320 US$

13863

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,93320 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PB400EEQR1BLK
PB400EEQR1BLK
Type: Standard Circuit: DPST Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 3A (DC) Operating Temperature: -5°C ~ 60°C

1,63930 US$

6361

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,63930 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PB300STQ
PB300STQ
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - DC: 28 V Current Rating (Amps): 300mA (DC) Operating Temperature: -40°C ~ 95°C

1,80200 US$

15117

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,80200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EP11SD1ABE
EP11SD1ABE
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 20 V Voltage Rating - DC: 20 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Operating Temperature: -30°C ~ 85°C

2,26970 US$

903

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,26970 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PR144C1900
PR144C1900
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 125 V Current Rating (Amps): 16A (AC) Operating Temperature: -20°C ~ 105°C

1,19670 US$

4452

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,19670 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PV5S64018
PV5S64018
Type: Anti-Vandal Circuit: SPST-NO Voltage Rating - DC: 36 V Current Rating (Amps): 2A (DC) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C

5,83000 US$

193

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RP3502ARED
RP3502ARED
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 120 V Current Rating (Amps): 3A (AC) Operating Temperature: -20°C ~ 65°C

1,71990 US$

1127

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,71990 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PV5S64017
PV5S64017
Type: Anti-Vandal Circuit: SPST-NO Voltage Rating - DC: 36 V Current Rating (Amps): 2A (DC) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C

5,83000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RP3502ABLK
RP3502ABLK
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 120 V Current Rating (Amps): 3A (AC) Operating Temperature: -20°C ~ 65°C

2,06040 US$

3159

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,06040 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LP4OA1PBCTR
LP4OA1PBCTR
Type: Standard, Illuminated Circuit: DPDT Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 100mA (DC) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C

1,96710 US$

5002

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,96710 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
800SP9B6M6RE
800SP9B6M6RE
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 20 V Voltage Rating - DC: 20 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Operating Temperature: -30°C ~ 85°C

1,94560 US$

38151

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,94560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SB4011NCM
SB4011NCM
Type: Standard Circuit: SPST-NC Voltage Rating - AC: 125 V Voltage Rating - DC: 30 V Current Rating (Amps): 3A (AC), 2A (DC) Operating Temperature: -10°C ~ 70°C

4,67050 US$

2247

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,67050 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
800BWSP9SM6RE
800BWSP9SM6RE
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 20 V Voltage Rating - DC: 20 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Operating Temperature: -30°C ~ 85°C

5,67000 US$

12114

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1825096-4
1825096-4
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 20 V Voltage Rating - DC: 20 V Current Rating (Amps): 0.4VA (AC/DC) Operating Temperature: -30°C ~ 65°C

5,99000 US$

3706

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RP3502MARED
RP3502MARED
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 120 V Current Rating (Amps): 3A (AC) Operating Temperature: -20°C ~ 65°C

3,63000 US$

2197

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
800AWSP9M2QE
800AWSP9M2QE
Type: Standard Circuit: SPST-NO Voltage Rating - AC: 120 V Current Rating (Amps): 1A (AC) Operating Temperature: -30°C ~ 85°C

3,47805 US$

21502

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,47805 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail