9IC
Series:
 • MK06
 • MACD-14
 • MK02
 • CM5
 • CM15
 • KSK-1B52
 • MDSR-10
 • MDSR-4
 • MK15-501
 • RI-23GP
 • RI-46GP
 • GR501
 • GR100
 • CT05
 • MDSR-7
 • GP560
 • RI-21
 • RI-23
 • RI-29
 • MK01
 • DRT-DTH
 • RI-25
 • RI-27
 • DRR-DTH
 • MRPR-3
 • MK24
 • L
 • N
 • CT10
 • DRS-50
 • KSK-1E52
 • MDSM-DT
 • S
 • MK31
 • MRPR-8
 • KSK-1A52
 • MK17
 • MDCG-4
 • GP501
 • MARR-5
 • MARR-2
 • MK15
 • MK16
 • MK22
 • MK23
 • RI-46
 • PR126
 • RI-48
 • MITI-3V1
 • MASM-14
 • TW
 • RI-80 SMD
 • 59045
 • 59166
 • 59165
 • RI-70
 • UM2
 • RI-48GP
 • 59050
 • 59170
 • RI-80 SMD-FL
 • ORD2210V
 • MISM-7
 • KSK-1B85
 • MMS
 • RI-60
 • RedRock
 • CM5S
 • MLRR-4
 • RI-69
 • MLRR-2
 • MLRR-3
 • ORD
 • DRR-129
 • HA15-2
 • GC1917
 • MDSM-10
 • RI-90
 • RI-01C
 • DRS-DTH
 • RI-01B
 • GC1513
 • MDSM-4
 • RI-02SMDM
 • CM15S
 • NL126
 • MVSR-20
 • MRPR-20
 • PR560
 • RI-26GP
 • MISM-3V1
 • KSK
 • MITI-3
 • FR2
 • RI-07GP
 • GC2717
 • GR560
 • MITI-7
 • RI-80
 • FLEX-14
 • KSK-1E85
 • MDRR-DT
 • RI-69SMDM
 • FRB
 • RI-07
 • RI-60SMDM
 • RI-08
 • RI-03
 • KSK-1A85
 • RI-02
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Abeeway
 • Littelfuse Inc.
 • Magnasphere Corp
 • Coto Technology
 • PIC GmbH
 • Standex-Meder Electronics
 • Comus International
 • Celduc Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Box
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
CM5-2325
CM5-2325
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 15 ~ 20AT Voltage - Switching AC: 175 V Voltage - Switching DC: 175 V Current - Switching: 250mA (AC/DC)

1,17798 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,17798 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK01-B
MK01-B
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 15 ~ 60AT Voltage - Switching AC: 180 V Voltage - Switching DC: 180 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

1,36350 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.727,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK06-4-B
MK06-4-B
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 15AT Voltage - Switching AC: 200 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

3,41000 US$

948

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MASM-14R-25-30
MASM-14R-25-30
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 25 ~ 30AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 350mA (AC), 500mA (DC)

1,67000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
59050-030
59050-030
Type: Molded Body Circuit: SPDT Operate Range: 3.81mm Voltage - Switching DC: 175 V Current - Switching: 250mA (DC)

4,62000 US$

989

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MDRR-DT-10-15-F
MDRR-DT-10-15-F
Type: Glass Body Circuit: SPDT Operate Range: 10 ~ 15AT Voltage - Switching AC: 120 V Voltage - Switching DC: 175 V Current - Switching: 180mA (AC), 250mA (DC)

5,17000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MDSM-10B-15-20
MDSM-10B-15-20
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 15 ~ 20AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 350mA (AC), 500mA (DC)

1,76000 US$

29

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MDSM-10R-10-15
MDSM-10R-10-15
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 15AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 350mA (AC), 500mA (DC)

1,38710 US$

26524

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,38710 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KSK-1A52-3040
KSK-1A52-3040
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 30 ~ 40AT Voltage - Switching AC: 350 V Voltage - Switching DC: 350 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

1,46288 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.462,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MLRR-3-17-38
MLRR-3-17-38
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 17 ~ 38AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 700mA (AC), 1A (DC)

1,57000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT10-1540-G1
CT10-1540-G1
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 15 ~ 40AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

0,93000 US$

2478

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT10-1030-G1
CT10-1030-G1
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 30AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

0,68090 US$

108386

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,68090 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
59170-1-T-00-D
59170-1-T-00-D
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 15 ~ 20AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 350mA (AC), 500mA (DC)

2,52039 US$

64301

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,52039 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK16-B-2
MK16-B-2
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 15AT Voltage - Switching AC: 200 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 400mA (AC/DC)

0,87350 US$

50421

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,87350 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT10-1030-G2
CT10-1030-G2
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 30AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

1,31000 US$

59311

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MLRR-3-32-38
MLRR-3-32-38
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 32 ~ 38AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 700mA (AC), 1A (DC)

1,57000 US$

1644

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
59045-010
59045-010
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 20AT Voltage - Switching AC: 140 V Voltage - Switching DC: 200 V Current - Switching: 350mA (AC), 500mA (DC)

1,68171 US$

20148

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,68171 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK23-80-B-2
MK23-80-B-2
Type: Glass Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 10 ~ 15AT Voltage - Switching AC: 170 V Voltage - Switching DC: 170 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

1,19670 US$

67728

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,19670 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK23-90-B-2
MK23-90-B-2
Type: Glass Body Circuit: SPDT Operate Range: 10 ~ 15AT Voltage - Switching AC: 175 V Voltage - Switching DC: 175 V Current - Switching: 500mA (AC/DC)

2,18887 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.472,17500 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MK24-A-3
MK24-A-3
Type: Molded Body Circuit: SPST-NO Operate Range: 23 ~ 50AT Voltage - Switching AC: 30 V Voltage - Switching DC: 30 V Current - Switching: 100mA (AC/DC)

5,07000 US$

37484

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail