9IC
Series:
 • KBH Custom
 • AudioComm
 • 88
 • 5000
 • 84B
 • 720 TFX
 • FM
 • 1000
 • StrikeMaster ES
 • 3000
 • PZ
 • NAV-Pad
 • KBA
 • 720 GFX
 • 84R
 • AXS-COM
 • 84S
 • SF6000
 • GFX
 • 84LS
 • 84BL
 • 96
 • VR Illuminator
 • 720 TFX-i
 • 37F
 • 6000
 • 4000
 • FLETAS
 • 2000
 • Nav-Bar
 • 720 BLK
 • 720 GFX-i
 • 700
 • 3K
 • 81
 • 900
 • 82
 • 1000 PLX
 • 83
 • GFX Illuminator
 • 84
 • AXS
 • 86
 • 87
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • NKK Switches
 • Storm Interface
 • Grayhill Inc.
 • Pimoroni Ltd
 • Schurter Inc.
 • Gearbox Labs
 • Parallax Inc.
 • APEM Inc.
 • Marlin Technologies
 • Noritake Company Inc.
 • SparkFun Electronics
 • Everswitch
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
84R-AB2-112-PD
84R-AB2-112-PD
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: Silver Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

55,50090 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,50090 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
88BA2-072
88BA2-072
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 16 Legend Type: Fixed Key Color: Blue Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -40°C ~ 80°C

42,79000 US$

61

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
96AB2-102-F
96AB2-102-F
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: White Mounting Type: Panel Mount, Front Operating Temperature: -30°C ~ 80°C

18,07000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FMBN04BE
FMBN04BE
Switch Type: Membrane (Snap Dome) Number of Keys: 4 Legend Type: Interchangeable Key Color: Transparent Mounting Type: Panel Mount, Front Operating Temperature: -15°C ~ 55°C

21,86000 US$

324

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FMBP12BF
FMBP12BF
Switch Type: Membrane (Snap Dome) Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: White Mounting Type: Panel Mount, Front Operating Temperature: -15°C ~ 50°C

43,72000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3844
3844
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 16 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Rear

5,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3845
3845
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Rear

6,50000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
96AB2-152-RS
96AB2-152-RS
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Rear Operating Temperature: -30°C ~ 80°C

18,94000 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
87DC3-201
87DC3-201
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 2 Legend Type: Interchangeable Key Color: White Mounting Type: Through Hole Operating Temperature: -40°C ~ 80°C

8,41000 US$

55

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
87EC3-201
87EC3-201
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 3 Legend Type: Interchangeable Key Color: White Mounting Type: Through Hole Operating Temperature: -40°C ~ 80°C

5,72410 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,72410 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
96AB2-152-R
96AB2-152-R
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Rear Operating Temperature: -30°C ~ 80°C

18,07000 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
84LS-AB2-112
84LS-AB2-112
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Front Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

56,77000 US$

31

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.838,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7202-0400203
7202-0400203
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 4 Legend Type: Fixed Key Color: Multiple Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -20°C ~ 60°C

24,76000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
84LS-AB2-113
84LS-AB2-113
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Front Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

51,19690 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.119,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
96BB2-056-RS
96BB2-056-RS
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 16 Legend Type: Fixed Key Color: Black Mounting Type: Panel Mount, Rear Operating Temperature: -30°C ~ 80°C

55,49604 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,49604 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
86AB2-102
86AB2-102
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 12 Legend Type: Fixed Key Color: White Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -40°C ~ 80°C

27,90000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
86BB2-001
86BB2-001
Switch Type: Snap Dome Number of Keys: 16 Legend Type: Interchangeable Key Color: White Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -40°C ~ 80°C

31,02000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PLX041203
PLX041203
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 4 Legend Type: Fixed Key Color: Silver Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -40°C ~ 100°C

43,94000 US$

73

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7207-121W203
7207-121W203
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 12 Legend Type: Interchangeable Key Color: Multiple Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -20°C ~ 60°C

45,04000 US$

47

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
70160103
70160103
Switch Type: Conductive Rubber Number of Keys: 16 Legend Type: Interchangeable Key Color: Gray Mounting Type: Panel Mount, Front or Rear Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

50,60000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail