9IC
Series:
 • FlexPIFA
 • Alvium 1800 U-500c
 • Staticide
 • Dri-Shield 3700
 • Statshield
 • B13035
 • B12000
 • 1000 ZipTop
 • Alvium 1800 U-158c
 • 1000
 • Statshield 81705
 • Dri-Shield 3000
 • Statfree
 • Dri-Shield 3400
 • SUPERSHIELD DY3700
 • 81705
 • PCL100
 • 1910
 • 2004
 • Richmond 8300
 • Alvium 1800 U-040m
 • BERTECH BG
 • 2120R
 • 2110R
 • 2100R
 • Dri-Shield 2000
 • B13000
 • Richmond Drypack 3750
 • 2300R
 • Richmond 4150
 • Dri-Shield 2700
 • Protektive Shield
 • 3370
 • 817I
 • Alvium 1800 U-158m
 • 1500
 • SUPERSHIELD DY3650
 • 500
 • 1300
 • 2126R
 • 1900
thêm dữ liệu
Mfr:
 • R&R Lotion
 • Botron Company Inc.
 • SCS
 • Souriau-Sunbank by Eaton
 • Desco
 • Bertech
 • DOU YEE ENTERPRISES
 • Estatec
 • Protektive Pak
 • Antistat Inc
 • ACL Staticide Inc
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
10058
10058
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 8" (203.2mm) Width - Inside: 5" (127mm)

0,11000 US$

42544

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30023
30023
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 3" (76.2mm) Width - Inside: 2" (50.8mm)

0,13000 US$

586008

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30035
30035
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 5" (127mm) Width - Inside: 3" (76.2mm)

0,14000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30046
30046
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 6" (152.4mm) Width - Inside: 4" (101.6mm)

0,16000 US$

76233

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
100812
100812
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 12" (304.8mm) Width - Inside: 8" (203.2mm)

0,19000 US$

272714

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30068
30068
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 8" (203.2mm) Width - Inside: 6" (152.4mm)

0,23000 US$

218363

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30058
30058
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 8" (203.2mm) Width - Inside: 5" (127mm)

0,23000 US$

14792

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1001012
1001012
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 12" (304.8mm) Width - Inside: 10" (254mm)

0,25000 US$

12590

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
13475
13475
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <25nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 14" (355.6mm) Width - Inside: 10" (254mm)

0,30000 US$

26417

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10048
10048
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 8" (203.2mm) Width - Inside: 4" (101.6mm)

0,10000 US$

9433

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10026
10026
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 6" (152.4mm) Width - Inside: 2" (50.8mm)

0,10000 US$

4609

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
12932
12932
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 8" (203.2mm) Width - Inside: 5" (127mm)

189,67000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 189,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
70068
70068
Type: Moisture Barrier Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 8" (203.2mm) Width - Inside: 6" (152.4mm)

0,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
13343
13343
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <25nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 6" (152.4mm) Width - Inside: 2" (50.8mm)

26,43172 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,43172 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30045
30045
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 5" (127mm) Width - Inside: 4" (101.6mm)

0,17000 US$

2420

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30056
30056
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: Zip Lock Color: Silver Length - Inside: 6" (152.4mm) Width - Inside: 5" (127mm)

0,18000 US$

1400

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10033
10033
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <10nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 3" (76.2mm) Width - Inside: 3" (76.2mm)

9,10000 US$

220

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.001,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
13883
13883
Type: Static Dissipative Bag Closure System: Zip Lock Color: Clear Length - Inside: 12" (304.8mm) Width - Inside: 10" (254mm)

0,49000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
13376
13376
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <25nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 26" (660.4mm) Width - Inside: 10" (254mm)

15,33940 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,33940 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
48007
48007
Type: Static Shielding Bag Static Discharge Shielding: <15nJ Closure System: User Defined - Clips, Heat Seal, Tape Color: Silver Length - Inside: 12" (304.8mm) Width - Inside: 8" (203.2mm)

66,41400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 66,41400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail