9IC
Series:
 • WB5407
 • Alvium 1800 C-040m
 • CP1500
 • HG1380
 • MagSnap
 • WB3000
 • HG1360
 • Estaheel
 • CC2080
 • WB9000
 • Trustat
 • CC0537
 • WB7000
 • 2300
 • Snap-One
 • CP4070
 • WB5000
 • HG1910
 • WB5600
 • WB1600
 • Stat-A-Rest
 • WB2600
 • CC2695P
 • Jewel
 • WB2500
 • CC3000
 • CP2500
 • Silveron
 • Trustat ERGOclean
 • CC0030
 • HG1590
 • HG6000
 • CC9000
 • HG1390S
 • FM1500
 • 2380
 • WB8000
 • WB2695P
 • BERTECH AFWSB
 • Hog Heaven
 • WB6000
 • WB4000
 • Jewel MagSnap
 • Ergo One
 • MagSnap 360
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Botron Company Inc.
 • SCS
 • Transforming Technologies, LLC
 • Crown Matting Technologies
 • SYBA USA
 • Pomona Electronics
 • OSEPP Electronics LTD
 • Global Industrial
 • Estatec
 • SRA Soldering Products
 • Tripp Lite
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Transforming Technologies
 • Desco
 • Panduit Corp
 • Bertech
 • M+A Matting
 • Correct Products, Inc.
 • Antistat Inc
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2209
2209
Type: Wrist Strap (Disposable) Cord Length: 5' (1.52m) Cord Termination: Adhesive Strap Termination: Adhesive Color: White

1,52000 US$

26519

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2206
2206
Type: Wrist Strap Strap Termination: 4mm Snap Stud Color: Black

24,95000 US$

233

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3048
3048
Type: Cord (For Mats, Wrist Straps) Cord Length: 15' (4.57m) Cord Termination: 10mm Snap Stud, #10 Ring Terminal, Banana Jack (2) Color: Black

25,14000 US$

169

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2204
2204
Type: Wrist Strap Strap Termination: 4mm Snap Stud Color: Burgundy

8,71000 US$

878

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
17200
17200
STRAP GROUND ESD FOOT/SOLE 1 MEG

10,61000 US$

6385

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2368
2368
WRIST STRAP ADJ TURQUISE DUAL

14,23000 US$

2750

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2226
2226
Type: Wrist Strap Strap Termination: Magnetic Color: Black

31,60000 US$

77

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2369
2369
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 5' (1.52m) Cord Termination: 3mm Right Angle Plug, 3.4mm Plug Color: Blue, Gray

38,83000 US$

56

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2241
2241
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 6' (1.83m) Cord Termination: 3.5mm Plug, Magnetic Socket Strap Termination: Magnetic Color: Blue

39,96000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2214
2214
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 5' (1.52m) Cord Termination: 4mm Snap Socket, Banana Plug Strap Termination: 4mm Snap Stud Color: Burgundy

24,99000 US$

757

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2234
2234
Type: Cord (For Wrist Straps) Cord Length: 6' (1.83m) Cord Termination: 3.5mm Right Angle Plug, Magnetic Socket Color: Gray

26,23000 US$

388

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2360
2360
Type: Cord (For Wrist Straps) Cord Length: 5' (1.52m) Cord Termination: 3.4mm Plug (2) Color: Gray

28,65000 US$

489

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3042
3042
Type: Cord (For Wrist Straps) Cord Length: 10' (3.05m) Cord Termination: #10 Ring Terminal, Banana Jack (2) Color: Black

28,74000 US$

1377

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2230
2230
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 6' (1.83m) Cord Termination: Magnetic Socket Strap Termination: Magnetic Color: Black

52,08000 US$

121

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2384
2384
WRIST STRAP DL COND METAL SMALL

33,53000 US$

401

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2228
2228
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 6' (1.83m) Cord Termination: Magnetic Socket Strap Termination: Magnetic Color: Black

52,08000 US$

84

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2232
2232
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 12' (3.66m) Cord Termination: Magnetic Socket Strap Termination: Magnetic Color: Black

55,80000 US$

94

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2224
2224
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 10' (3.05m) Cord Termination: 4mm Snap Socket, Banana Plug Strap Termination: 4mm Snap Stud Color: Burgundy

34,67000 US$

1015

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6084
6084
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 6' (1.83m) Cord Termination: 4mm Snap Socket, Banana Plug Strap Termination: 4mm Snap Stud Color: Blue

61,49000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 61,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2231
2231
Type: Wrist Strap with Cord Cord Length: 12' (3.66m) Cord Termination: Magnetic Socket Strap Termination: Magnetic Color: Black

57,45000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail