9IC
Series:
 • Plastek
 • Correc Pak
 • Menda Plastek
 • iFixit
 • Pillow Pak
 • SMD800
 • Tacki Pak
 • Protektive Pak Plastek
 • Neopixel
 • Corstat
 • Corstat Pillowstat
 • Protektive Pak
 • Velostat
 • Menda
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Botron Company Inc.
 • SCS
 • Transforming Technologies, LLC
 • Treston Inc
 • Pimoroni Ltd
 • OSEPP Electronics LTD
 • Conductive Containers, Inc.
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • Desco
 • Pi Supply
 • Protektive Pak
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3691
3691
Type: Card Carrier Dimensions - Overall: 10.00" L x 10.00" W x 4.25" H (254.0mm x 254.0mm x 108.0mm) Features: Dissipative Foam Insert, Hinged Lid

13,29000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
37103
37103
Type: Workstation Organizer Material: Corrugated Fiberboard Dimensions - Overall: 12.00" L x 4.00" W x 4.50" H (304.8mm x 101.6mm x 114.3mm) Features: Conductive

4,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8521
8521
Type: Card Carrier Material: Velostat Dimensions - Overall: 12.00" L x 9.00" W x 1.25" H (304.8mm x 228.6mm x 31.8mm) Features: Conductive, Dissipative Foam Insert, Hinged Lid

54,17000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 54,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8522
8522
Type: Card Carrier Material: Velostat Dimensions - Overall: 18.00" L x 17.00" W x 2.00" H (457.2mm x 431.8mm x 50.8mm) Features: Conductive, Dissipative Foam Insert, Hinged Lid

85,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 85,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
37525
37525
Type: Tote Material: Corrugated Fiberboard Dimensions - Overall: 18.63" L x 15.00" W x 12.00" H (473.1mm x 381.0mm x 304.8mm) Features: Dissipative

31,84000 US$

31

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TP2535
TP2535
Type: Box Material: Plastic Dimensions - Overall: 2.56" L x 3.50" W x 0.50" H (65.1mm x 88.9mm x 12.7mm) Features: Hinged Lid

10,48000 US$

380

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8523
8523
Type: Card Carrier Material: Velostat Dimensions - Overall: 10.00" L x 8.00" W x 2.00" H (254.0mm x 203.2mm x 50.8mm) Features: Dissipative Foam Insert, Hinged Lid

40,29000 US$

979

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3545
3545
Type: Box Dimensions - Overall: 4.56" L x 3.50" W x 0.50" H (115.8mm x 88.9mm x 12.7mm) Features: Hinged Lid

4,11000 US$

118

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5701
5701
Type: Box Material: Velostat Dimensions - Overall: 1.55" L x 1.01" W x 0.46" H (39.4mm x 25.7mm x 11.7mm) Features: Conductive, Hinged Lid

37,83400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,83400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4022
4022
Type: Box Material: Plastic Dimensions - Overall: 3.86" L x 1.93" W x 0.51" H (98.0mm x 49.0mm x 13.0mm) Features: Conductive, Hinged Lid, Non-Corrosive

96,41400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 96,41400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4023
4023
Type: Box Material: Plastic Dimensions - Overall: 2.56" L x 3.50" W x 1.73" H (65.0mm x 88.9mm x 43.9mm) Features: Conductive, Hinged Lid, Non-Corrosive

44,90600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,90600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4024
4024
Type: Box Material: Plastic Dimensions - Overall: 7.00" L x 3.50" W x 1.00" H (177.8mm x 88.9mm x 25.4mm) Features: Conductive, Hinged Lid, Non-Corrosive

88,61280 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,61280 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8520
8520
Type: Card Carrier Material: Resin Dimensions - Overall: 10.00" L x 8.00" W x 1.25" H (254.0mm x 203.2mm x 31.8mm) Features: Conductive, Dissipative Foam Insert, Hinged Lid

55,19600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,19600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4011
4011
Type: Round Box Material: Velostat Dimensions - Overall: 2.60" Dia x 0.87" H (66.0mm x 22.1mm) Features: Conductive, Lid Included

81,20000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4012
4012
Type: Round Box Material: Velostat Dimensions - Overall: 3.39" Dia x 0.87" H (86.1mm x 22.1mm) Features: Conductive, Lid Included

101,27200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,27200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4013
4013
Type: Round Box Material: Velostat Dimensions - Overall: 1.81" Dia x 4.72" H (46.0mm x 119.9mm) Features: Conductive, Lid Included

71,95200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 71,95200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2020
2020
Type: Box Dimensions - Overall: 2.00" L x 2.00" W x 0.25" H (50.8mm x 50.8mm x 6.4mm) Features: Hinged Lid

2,06000 US$

819

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2820
2820
Type: Box Dimensions - Overall: 2.88" L x 2.00" W x 0.50" H (73.0mm x 50.8mm x 12.7mm) Features: Hinged Lid

2,36000 US$

521

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4014
4014
Type: Round Box Material: Velostat Dimensions - Overall: 4.06" Dia x 2.60" H (103.1mm x 66.0mm) Features: Conductive, Lid Included

69,50601 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 69,50601 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4021
4021
Type: Card Carrier Material: Plastic Dimensions - Overall: 2.88" L x 1.18" W x 0.51" H (73.2mm x 30.0mm x 13.0mm) Features: Conductive, Hinged Lid, Non-Corrosive

67,28800 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,28800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail