9IC
Series:
 • GroundMan Plus
 • SCS
 • Ranger
 • Ohm Metrics PDT800K
 • GroundMan
 • Spartan Two
 • ZVM
 • EM Aware
 • Spartan Pro
 • EM EYE
 • Warmbier SRM200
 • Ohm Metrics SRM300
 • ACL Staticide
 • Ground Master
 • Ohm Metrics GTS600
 • Ohm Metrics SRM500K
 • Warmbier PGT120
 • X3
 • ELITE
 • IronMan Plus
 • Ohm Metrics GTS900
 • PLX
 • Micro Meg
 • Warmbier
 • Jewel
 • Resistance Pro
 • WS Aware
 • Mini Zero
 • Spartan One
 • IronMan
 • Ground Pro
 • Warmbier SRM110
 • 740
 • EMIT
 • Warmbier EFM51
 • Ohm Metrics
 • 701
 • 724
 • WSMONITOR2 Plus
 • EMIT Zero Volt
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Botron Company Inc.
 • SCS
 • Desco
 • ESD by Prostat
 • Transforming Technologies, LLC
 • Static Clean
 • American Hakko Products, Inc.
 • Pomona Electronics
 • Simco-Ion
 • OSEPP Electronics LTD
 • Prostat
 • ACL Staticide Inc
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
B8572
B8572
Type: Surface Resistivity Meter Power Supply Type: AA Batteries (6) Features: Audible Alarm, Automatic Shut Off, Back Light

1.514,95000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.514,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
718
718
Type: Static Meter Power Supply Type: 9V Battery Features: Continuous Measurements, Ranging System

805,79000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 805,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
740
740
Type: Footwear, Wrist Strap Tester Power Supply Type: AC Adapter Features: Wall Mountable

1.661,53560 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.661,53560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
790
790
Type: Wrist Strap Monitor Power Supply Type: AC Adapter Features: Audio and Visual Alarms, Continuous Monitoring, Dual Conductor System

2.149,67200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.149,67200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
711
711
CHARGE ANALYZER CERTIFIED

927,17520 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 927,17520 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
747
747
Type: Footwear, Wrist Strap Tester Power Supply Type: AC Adapter or LR6 Batteries (6) Features: Wall Mountable

2.477,48621 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.477,48621 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35110
35110
Type: Equipment Monitor Power Supply Type: AAA Batteries (2) Features: Audio and Visual Alarms

1.277,35240 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.277,35240 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
62101
62101
Type: Footwear, Wrist Strap Tester Power Supply Type: 120VAC Features: Audio and Visual Alarms, NIST Traceable

2.655,14600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.655,14600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
724
724
Type: Workstation Monitor Power Supply Type: AC Adapter Features: Continuous Monitoring, Dual Conductor System

233,90000 US$

131

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 233,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
701
701
TEST KIT STATIC CTRL SURFACES

953,26000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 953,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
725
725
Type: Wrist Strap Monitor Power Supply Type: 9V Battery Features: Continuous Monitoring, Dual Conductor System

97,80000 US$

1401

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 97,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B8560
B8560
B8560 BLACK SURFACE RESISTIVITY

254,52000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 254,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1012
1012
Type: Surface Resistivity Meter Power Supply Type: 9V Battery Features: Continuous Monitoring, NIST Traceable

995,00000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 995,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1000
1000
Type: Surface Resistivity Meter Power Supply Type: 9V Battery Features: Continuous Monitoring, NIST Traceable

1.395,00000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.395,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail