9IC
Series:
 • Top Gun 3
 • ER-F
 • Aerostat XC
 • Viper
 • BFN
 • PTEC IN2000
 • Aerostat PC
 • Aerostat Guardian
 • ER-Q
 • ER-VW
 • ER-V
 • ER-X
 • Top Gun
 • MHM403
 • MHM402
 • MHM400
 • 9310
 • EMIT Ion
 • 9110
 • ER-VS
 • 963
 • AEROSTAT XC2
 • StaticAIRETM IN1000
 • CrossFLOW IN3000
 • MHM314
 • EMIT Ion Python
 • EMIT Zero Volt
 • AEROSTAT PC2
 • ZJ-FA10
 • Aerostat FPD
 • EMIT Chargebuster
 • KS1
 • 991A
 • Trustat
 • 963E
 • Mini ZVi2
 • SCION IN1200
 • MHM306
 • MHM305
 • MHM502
 • ZN-J
 • MHM500
 • PLX
 • ER-TF
 • ZJ-FA20
 • ZJ-BAS
 • 980E
 • Chargebuster Jr
 • Chargebuster
 • EC-B
 • EMIT
 • minION2
 • EC-G
 • Ion Pro
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Botron Company Inc.
 • SCS
 • Jackson Control
 • Transforming Technologies, LLC
 • Static Clean
 • Omron Automation and Safety
 • Simco-Ion
 • ACL Staticide Inc
 • Panasonic Industrial Automation Sales
 • Transforming Technologies
 • Desco
 • Aven Tools
 • Murata Power Solutions Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
94222
94222
ION BAR ASSEMBLY

335,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 335,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
963
963
Type: Ionizer Mounting Type: Benchtop Voltage - Input: 120VAC

855,95072 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 855,95072 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
990
990
Type: Ionizer Mounting Type: Overhead Voltage - Input: 100 ~ 240 VAC

716,91360 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 716,91360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
60600
60600
Type: Ionizer Mounting Type: Overhead Voltage - Input: 120VAC

1.185,60072 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.185,60072 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
60601
60601
Type: Ionizer Mounting Type: Overhead Voltage - Input: 120 VAC

859,34600 US$

623

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 859,34600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
50610
50610
TESTER AUTO CALIBRATION IONIZER

769,88080 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 769,88080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
200
200
Type: Ionizer, Air Gun Mounting Type: Benchtop, Portable Voltage - Input: 120VAC

802,04000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 802,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MHM400-01
MHM400-01
Type: Ionizer Mounting Type: Chassis Mount Voltage - Input: 12VDC

30,25000 US$

261

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
980
980
Type: Ionizer, Air Gun Mounting Type: Benchtop, Wall Mount Voltage - Input: 24VAC

1.025,11000 US$

139

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.025,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MHM306-01
MHM306-01
Type: Ionizer Mounting Type: Chassis Mount Voltage - Input: 12VDC

22,73000 US$

231

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MHM501-00
MHM501-00
Type: Ozonizer Mounting Type: Chassis Mount Voltage - Input: 10.8 ~ 13.2VDC

28,87000 US$

222

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MHM500-00A
MHM500-00A
Type: Ozonizer Mounting Type: Chassis Mount Voltage - Input: 10.8 ~ 13.2VDC

38,49000 US$

143

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MHM305-01
MHM305-01
Type: Ionizer Mounting Type: Chassis Mount Voltage - Input: 12VDC

31,20000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
960
960
Type: Ionizer Mounting Type: Benchtop, Portable Voltage - Input: 24VAC

482,39000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 482,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
50920
50920
ION BAR ASSEMBLY, AIR-ASSISTED 1

234,29000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 234,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
250
250
Type: Ionizer, Air Gun Mounting Type: Benchtop, Portable Voltage - Input: 110VAC

882,82200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 882,82200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail