9IC
Series:
 • Staticide
 • Statfree
 • Licron Crystal
 • Coventry Cleanroom Chamois
 • ACL Staticide
 • Coventry, Poly-Wipes
 • Static Off
 • Staticide Ultra
 • Kimtech Science Kimwipes
 • Static Free Hand Guard
 • DeoxIT S
 • Desi Pak
 • FOCCUS
 • TwillWipes
 • Staticide Diamond Polyurethane
 • 844WB
 • Screen Prep
 • Electro-Wash MX
 • Scotch-Brite
 • DeoxIT
 • EpiX
 • Kimtech Science
 • LabExact
 • Twillwipes
 • Optic Prep
 • Dirt Trap
 • Bemcot M3
 • Staticide ESD
 • Nova-Tech
 • INTEGRITY
 • FOCCUS, FSW
 • ControlWipes
 • Gold Guard
 • Staticide Acrylic
 • Wypall
 • Reztore, Menda
 • OpticWipes
 • Staticide Ultra II
 • Coventry, Poly-Onyx
 • Coventry Econowipes
 • Konform AR
 • 8241
 • Staticide 30
 • Kimtech Pure
 • Reztore
 • Super Cloth
 • Static Free
 • Statguard
 • Chempad
thêm dữ liệu
Mfr:
 • R&R Lotion
 • High-Tech Conversions
 • CAIG Laboratories, Inc.
 • SCS
 • MG Chemicals
 • LPD TRADE INC
 • Transforming Technologies, LLC
 • Brady Corporation
 • Integrity Cleanroom
 • Essentra Components
 • Antistat Inc
 • Techspray
 • MicroCare Corporation
 • I W Tremont
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • Desco
 • Panduit Corp
 • Chemtronics
 • Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
 • Conta-Clip, Inc.
 • 3M
 • NI
 • Protektive Pak
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Pail
 • Can
 • Dispenser
 • Bottle
 • Bag
 • Box
 • Canister
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8002
8002
Quantity: 1 Quart Specifications: Biodegradable, Low VOC Cleaner, Treatment Type: Liquid, Antistatic

112,14200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 112,14200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6709
6709
Quantity: 1 (300 ea 9" L x 9" W) Specifications: Class 100 Packaged, Low Lint Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

41,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7001
7001
Quantity: 8 Ounce Specifications: Non-Acidic Cleaner, Treatment Type: Lotion, Hand

6,85000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LF50
LF50
Quantity: 12 (50 ea 12" L x 13" W) Specifications: Anti-Static, General Purpose, Lint Free, Plastic Safe Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

21,75000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
530
530
Quantity: 4 Ounce Specifications: General Purpose Cleaner, Treatment Type: Liquid, Antistatic

5,75000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8670
8670
Quantity: 15 Ounce Specifications: CFC/HCFC Free, Nonabrasive, Plastic Safe Cleaner, Treatment Type: Cleaner, Antistatic

8,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2006
2006
Quantity: 12 Ounces Specifications: General Purpose, Plastic Safe Cleaner, Treatment Type: Cleaner, Antistatic

13,94000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6500
6500
Quantity: 8 Ounce Specifications: Low VOC, Silicon Free Cleaner, Treatment Type: Coating, Antistatic

37,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7002
7002
STATICIDE HAND LOTION PUMP 1 GAL

72,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 72,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7010
7010
ANTIBACTERIAL HAND SANITIZER: 62

32,10000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9021
9021
ELECTRONICS MICROFIBER CLEANING

1,78150 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6713
6713
Quantity: 10 (50 ea 13" L x 12" W) Specifications: Class 100 Packaged, Low Lint Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

14,35500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 143,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40001
40001
Quantity: 1 Gallon Specifications: Biodegradable, Low VOC, Non-Toxic Cleaner, Treatment Type: Floor Finish, Antistatic

65,45000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 261,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
13843
13843
Quantity: 450 (4" L x 2" W) Specifications: Montmorillonite Clay Cleaner, Treatment Type: Desiccant

127,07000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 127,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7016
7016
Quantity: 16 Ounce Specifications: Non-Acidic, Silicone Free Cleaner, Treatment Type: Lotion, Hand

12,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 147,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6001
6001
Quantity: 1 Quart Specifications: General Purpose Cleaner, Treatment Type: Cleaner, Antistatic

7,75000 US$

122

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6209
6209
Quantity: 1 (150 ea 9" L x 9" W) Specifications: Lint Free, Microfiber Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

76,27000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6704
6704
Quantity: 12 (100 ea 4" L x 4" W) Specifications: Class 100 Packaged, Low Lint Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

40,62000 US$

69

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2003
2003
Quantity: 1 Quart Specifications: Anti-Static, Biodegradable Cleaner, Treatment Type: Liquid, Antistatic

11,20000 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8001
8001
Quantity: 1 Quart Specifications: Anti-Static Dispenser Cleaner, Treatment Type: Solvent

11,75000 US$

89

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail