9IC
Series:
 • CSP
 • DeoxIT S
 • Microtip
 • Coventry, FOCCUS
 • Chamois Tips
 • Coventry
 • Super Flextips
 • FOCCUS
 • Pro
 • DeoxIT Gold G
 • Cottontips
 • Chemswab, Foamtips
 • Opti-Clean
 • Foamtips
 • Flextips
 • FOCCUS, Pillow-Tip
 • Coventry, Pillow-Tip
 • Cottontips Micropoint
 • DeoxIT D
 • Menda
 • Cottontips Low Lint
thêm dữ liệu
Mfr:
 • CAIG Laboratories, Inc.
 • Tempo Communications
 • Techspray
 • MG Chemicals
 • LPD TRADE INC
 • OSEPP Electronics LTD
 • Ideal-tek S.A.
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • Radiall USA, Inc.
 • Desco
 • Panduit Corp
 • Chemtronics
 • Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
 • OX Tools
 • TubeDepot
 • Apex Tool Group
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
CT100
CT100
Type: Swab, Single Head Tip Material: Cotton Handle Length: 6.00" (152.4mm) Handle Material: Wood Quantity: 100 Features: Low Linting

6,11000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT200
CT200
Type: Swab, Double Head Tip Material: Cotton Handle Length: 6.00" (152.4mm) Handle Material: Wood Quantity: 100 Features: Low Linting

6,56000 US$

113

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
856
856
Type: Brush, Double Head Tip Material: Hair, Horse Handle Length: 4.50" (114.3mm) Handle Material: Steel, Cad Plated Quantity: 1

21,54000 US$

527

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
852
852
Type: Brush, Single Head Tip Material: Hair, Hog Handle Length: 7.75" (196.9mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Non-Abrasive

9,03000 US$

124

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
853
853
Type: Brush, Single Head Tip Material: Hair, Hog Handle Length: 8.38" (212.7mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Non-Abrasive

40,72592 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,72592 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
845
845
Type: Brush, Single Head Tip Material: Nylon Handle Length: 3.00" (76.2mm) Handle Material: Polypropylene

41,29636 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,29636 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
859
859
Type: Brush, Single Head Tip Material: Hair, Hog Handle Length: 7.75" (196.9mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Non-Abrasive

9,25000 US$

74

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
850
850
Type: Brush, Single Head Tip Material: Steel, Stainless Handle Length: 7.75" (196.9mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Abrasive

11,49000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
857
857
Type: Brush, Single Head Tip Material: Hair, Hog Handle Length: 5.00" (127.0mm) Handle Material: Wood Quantity: 1

15,12000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7022
7022
Type: Swab, Single Head Tip Material: Foam Handle Length: 4.00" (101.6mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 500

37,81000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8020
8020
Type: Swab, Single Head Tip Material: Foam Handle Material: Polypropylene Quantity: 50 Features: Abrasion Resistant

65,00000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 65,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR201
BR201
Type: Brush, Single Head Tip Material: Brass Handle Length: 5.00" (127.0mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 1

11,00000 US$

41

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR103
BR103
Type: Brush, Single Head Tip Material: Brass Handle Length: 5.00" (127.0mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 1

12,00000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR104
BR104
Type: Brush, Single Head Tip Material: Brass Handle Length: 5.91" (150.0mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 1

14,00000 US$

47

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR106
BR106
Type: Brush, Single Head Tip Material: Brass Handle Length: 5.91" (150.0mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 1

16,00000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 48,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BR107
BR107
Type: Brush, Single Head Tip Material: Brass Handle Length: 5.91" (150.0mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 1

17,00000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
851
851
Type: Brush, Single Head Tip Material: Brass Handle Length: 7.75" (196.9mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Abrasive

11,49000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
36093
36093
Type: Brush, Single Head Tip Material: Nylon Handle Length: 4.38" (111.3mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 1 Features: Abrasion Resistant, Conductive Handle, Dissipative Head

17,57000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7250
7250
Type: Swab, Single Head Tip Material: Foam Handle Length: 2.36" (59.9mm) Quantity: 500

129,38000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 129,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2302-50
2302-50
Type: Swab, Single Head Tip Material: Foam Handle Length: 6.00" (152.4mm) Handle Material: Polypropylene Quantity: 50 Features: Sealed Head

28,34000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail