9IC
Series:
 • Resistance Ranger
 • Staticide
 • WP7200
 • Walk-N-Clean
 • EF-S1
 • ER-F
 • Viper
 • ScanEM Probes
 • CS0126
 • BFN
 • CS0128
 • Statfree
 • CS0122
 • CS0123
 • ER-Q
 • EM Aware
 • EM EYE
 • ER-VW
 • WBAS
 • ER-V
 • ER-X
 • Warmbier PGT120
 • CS1090
 • GK1000
 • Ohm Metrics GTS900
 • PTEC NO1000
 • ER
 • StatZap
 • Tacky Traxx
 • CS1000
 • Cyclops
 • ZN
 • CTM1000
 • Tek-Tray
 • 724
 • GK2000
 • ZN-A
 • Statshield
 • D
 • Ohm Metrics PDT800K
 • Plastek
 • 5840
 • Gyro-Stat
 • KS1
 • 991A
 • Micastat
 • Menda Plastek
 • Trustat
 • Keystone
 • INTEGRITY
 • SCION IN1200
 • 5830
 • Pure-Touch
 • Ohm Metrics GTS600
 • CT1000
 • PLX
 • Menda
 • ER-TF
 • Jewel
 • WP6200
 • WS Aware
 • ZJ-BAS
 • Ground Pro
 • EC-B
 • Protektive Pak Plastek
 • Warmbier EFM51
 • Tek-Mate
 • Hog Heaven
 • 2014
 • 701
 • EC-G
 • 718A
 • StructuredGround
 • Jewel MagSnap
 • Protektive Pak
 • Velostat
 • MagSnap 360
thêm dữ liệu
Mfr:
 • High-Tech Conversions
 • Botron Company Inc.
 • 3M (TC)
 • SCS
 • LPD TRADE INC
 • Transforming Technologies, LLC
 • Crown Matting Technologies
 • BenchPro
 • Ergodyne
 • Omron Automation and Safety
 • Simco-Ion
 • Conductive Containers, Inc.
 • Brady Corporation
 • Integrity Cleanroom
 • Keystone Electronics
 • Panasonic Industrial Automation Sales
 • Steel Guard Safety
 • WPI
 • Transforming Technologies
 • M+A Matting
 • American Hakko Products, Inc.
 • Antistat Inc
 • Comus International
 • MicroCare Corporation
 • Static Clean
 • Pomona Electronics
 • OSEPP Electronics LTD
 • ACL Staticide Inc
 • iFixit
 • Desco
 • Panduit Corp
 • Conta-Clip, Inc.
 • 3M
 • Protektive Pak
 • Sierra Electronics
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Pail
 • Can
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
732
732
JACK REPLACEMENT REMOTE INPUT

32,67000 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ER-VAJT-64
ER-VAJT-64
CONDUCTIVE TUBE JOINT NOZZLE

101,00000 US$

114

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35012
35012
Accessory Type: Badge Holder For Use With/Related Products: ESD Badge, Card Holder Specifications: 2 15/16" x 4 1/4" Dissipative

2,23280 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 111,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3049
3049
Accessory Type: Snap Kit For Use With/Related Products: Mats, Wrist Straps Specifications: 10mm Snap Socket, 10mm Snap Stud

3,92000 US$

669

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35014
35014
ESD CARD HOLDER PROXIMITY VERT

2,46000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35093
35093
Accessory Type: Badge Holder For Use With/Related Products: Badge, Card Holder Specifications: 3-7/8" x 2-5/8", Blue, Zip Closure

2,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
12667
12667
Accessory Type: Foam For Use With/Related Products: Carts, Containers, Workstation Specifications: Dissipative

131,29000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 131,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
37701
37701
Accessory Type: Foam For Use With/Related Products: Electronic Equipment Specifications: 1/4", Closed-Cell, Dissipative

113,59000 US$

330

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 113,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35080
35080
Accessory Type: Clip For Use With/Related Products: Badge, Card Holder Specifications: 36", Blue, Retractable

5,69000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35772
35772
Accessory Type: Replacement PFA Stems For Use With/Related Products: 35770 Specifications: 10 Pack, 2.08" L, Chemical and Solvent Resistant

7,96000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C80112
C80112
ESD LID FOR BUCKET 9 LITRE (C801

23,20000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35018
35018
Accessory Type: Badge Holder For Use With/Related Products: Badge, Card Holder Specifications: 2-5/8" x 3-7/8", Pink, Zip Closure

46,94400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,94400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
620
620
Accessory Type: Dispenser For Use With/Related Products: Anti-Static Tape Specifications: Conductive, Dissipative

398,41000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 398,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35079
35079
Accessory Type: Clip For Use With/Related Products: Badge, Card Holder Specifications: 36", Black, Retractable

75,41000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 75,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
36880
36880
Accessory Type: Self Stick Fabric For Use With/Related Products: Liquids Specifications: 36" W x 300' L, Adhesive Back, Blue

784,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 784,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35081
35081
Accessory Type: Clip For Use With/Related Products: Badge, Card Holder Specifications: 36", Retractable, Swivel Clip, White

695,99000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 695,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B9867
B9867
Accessory Type: Snap Fastener, Female For Use With/Related Products: Multi-layer Mats with Conductive inner layer Specifications: 10mm Diameter

30,53000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B9868
B9868
Accessory Type: Snap Fastener, Male For Use With/Related Products: Multi-layer Mats with Conductive inner layer Specifications: 10mm Diameter

30,53000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ER-VAK30
ER-VAK30
SHAPE-PRESERVING TUBE 312MM

33,00000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B9865
B9865
Accessory Type: Snap Kit For Use With/Related Products: Mats Specifications: 9.53mm Snap Socket, 9.53mm Snap Stud

38,12000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail