9IC
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • 欧姆龙自动化与安全
 • 美国Hakko产品股份有限公司。
 • 正确的产品,股份有限公司。
 • 南海
 • Pimoroni有限公司
 • 皇冠床垫技术
 • 德斯科
 • WPI
 • 美国SYBA
 • 村田电力解决方案股份有限公司。
 • 特雷斯顿公司
 • 转换技术
 • Simco离子
 • 理想技术美国。
 • Seeed科技有限公司
 • 波莫纳电子
 • 艾沛克斯简介
 • CAIG实验室,股份有限公司。
 • Pi供应
 • Comus International
 • 静态解决方案,股份有限公司。
 • Conta-Clip,股份有限公司。
 • worktables.com
 • OSEPP电子有限公司
 • Jackson Control
 • Eaton的Souriau Sunbank
 • 钢护栏安全
 • 静态清洁
 • ACL Staticide公司
 • Estatec
 • I W Tremont
 • Tripp Lite
 • 布雷迪公司
 • LPD贸易公司
 • Bertech
 • Panduit公司
 • 高科技转换
 • TubeDepot
 • Antistat公司
 • Tempo通讯
 • R&R乳液
 • MicroCare公司
 • BenchPro
 • 股份有限公司导电容器。
 • 肯德尔·霍华德
 • Ergodyne
 • Pro Tect
 • 端子
 • 拆解
 • Aven工具
 • 3M(TC)
 • 斗爷企业
 • 化学电子学
 • SRA焊接产品
 • 静态解
 • Techspray
 • Ergo优势
 • Integrity洁净室
 • Essentra组件
 • Radiall美国股份有限公司。
 • 博创公司股份有限公司。
 • 前列腺ESD
 • OX工具
 • 300万
 • IAC工业
 • Transforming Technologies,LLC
 • 前列腺
 • 全球工业
 • 静态停止
 • 詹森环球股份有限公司。
 • 微测量(Vishay Precision Group部门)
 • 国民保险制度
 • MG化学品
 • M+A床垫
 • 松下工业自动化销售
 • Protektive Pak
 • Sierra Electronics
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • 纸袋
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
732
732
JACK REPLACEMENT REMOTE INPUT

32,67000 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT100
CT100
Type: Swab, Single Head Tip Material: Cotton Handle Length: 6.00" (152.4mm) Handle Material: Wood Quantity: 100 Features: Low Linting

6,11000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT200
CT200
Type: Swab, Double Head Tip Material: Cotton Handle Length: 6.00" (152.4mm) Handle Material: Wood Quantity: 100 Features: Low Linting

6,56000 US$

113

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
856
856
Type: Brush, Double Head Tip Material: Hair, Horse Handle Length: 4.50" (114.3mm) Handle Material: Steel, Cad Plated Quantity: 1

21,54000 US$

527

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8002
8002
Quantity: 1 Quart Specifications: Biodegradable, Low VOC Cleaner, Treatment Type: Liquid, Antistatic

112,14200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 112,14200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6709
6709
Quantity: 1 (300 ea 9" L x 9" W) Specifications: Class 100 Packaged, Low Lint Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

41,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ER-VAJT-64
ER-VAJT-64
CONDUCTIVE TUBE JOINT NOZZLE

101,00000 US$

114

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7001
7001
Quantity: 8 Ounce Specifications: Non-Acidic Cleaner, Treatment Type: Lotion, Hand

6,85000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
852
852
Type: Brush, Single Head Tip Material: Hair, Hog Handle Length: 7.75" (196.9mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Non-Abrasive

9,03000 US$

124

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LF50
LF50
Quantity: 12 (50 ea 12" L x 13" W) Specifications: Anti-Static, General Purpose, Lint Free, Plastic Safe Cleaner, Treatment Type: Wipes, Dry

21,75000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35012
35012
Accessory Type: Badge Holder For Use With/Related Products: ESD Badge, Card Holder Specifications: 2 15/16" x 4 1/4" Dissipative

2,23280 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 111,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3049
3049
Accessory Type: Snap Kit For Use With/Related Products: Mats, Wrist Straps Specifications: 10mm Snap Socket, 10mm Snap Stud

3,92000 US$

669

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
853
853
Type: Brush, Single Head Tip Material: Hair, Hog Handle Length: 8.38" (212.7mm) Handle Material: Wood Quantity: 1 Features: Non-Abrasive

40,72592 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,72592 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35014
35014
ESD CARD HOLDER PROXIMITY VERT

2,46000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35093
35093
Accessory Type: Badge Holder For Use With/Related Products: Badge, Card Holder Specifications: 3-7/8" x 2-5/8", Blue, Zip Closure

2,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
530
530
Quantity: 4 Ounce Specifications: General Purpose Cleaner, Treatment Type: Liquid, Antistatic

5,75000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8670
8670
Quantity: 15 Ounce Specifications: CFC/HCFC Free, Nonabrasive, Plastic Safe Cleaner, Treatment Type: Cleaner, Antistatic

8,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2006
2006
Quantity: 12 Ounces Specifications: General Purpose, Plastic Safe Cleaner, Treatment Type: Cleaner, Antistatic

13,94000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
12667
12667
Accessory Type: Foam For Use With/Related Products: Carts, Containers, Workstation Specifications: Dissipative

131,29000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 131,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
94222
94222
ION BAR ASSEMBLY

335,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 335,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail