9IC
Series:
 • APR
 • PT
 • Weller, XNT
 • N61
 • Weller Filtration
 • Weller, CHT
 • N60
 • SOLDAPULLT
 • C245
 • Weller, WQB
 • C560
 • C120
 • EconoIron
 • 950
 • T22
 • C360
 • 832
 • Plato
 • Weller, NT
 • Ultratorch
 • Weller, Portasol
 • N3
 • EK
 • N4
 • Weller, EPH
 • EP
 • Hot Air
 • Weller
 • ES
 • ET
 • T30
 • C210
 • T31
 • 400
 • T34
 • T33
 • C250
 • 600
 • 842
 • T35
 • T31-03
 • Weller, PL
 • Aoyue WQ
 • T31-xx
 • H
 • Weller, CT
 • LONER
 • M
 • P
 • EBM
 • 852
 • Weller, DS
 • Weller, PT
 • N50B
 • Weller, LT
 • 900S
 • T9
 • N50
 • Weller, DX
 • N51
 • C115
 • 900M
 • SOLDAVAC
 • 102
 • Aoyue
 • T11
 • C470
 • Weller, ET
 • T16
 • T15
 • T18
 • T17
 • T19
 • Weller, MT
 • TS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Dremel
 • SRA Soldering Products
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Apex Tool Group
 • American Hakko Products, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • JBC TOOLS USA INC
 • Techspray
 • Adafruit Industries LLC
 • Master Appliance Co
 • ECG
 • American Beauty Tools
 • Molex
 • Steinel America
 • WAGO Corporation
 • EDSYN INCORPORATED
 • GC Electronics
 • Desco
 • Panduit Corp
 • Chemtronics
 • SOLDER-IT
 • TubeDepot
 • Kurtz Ersa, Inc.
 • Desco Industries, Inc, ESDSystems
 • Aven Tools
 • WTCPT
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • 100 per Pkg
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
MT302
MT302
Tip Type: Soldering Tip Shape: Conical Length: 0.200" (5.08mm)

96,00000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 96,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B2708
B2708
ASSY,NOZZLE,N2,T17-B2/D16/D24,FM

35,05000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20260
20260
TIP KIT, 1 EACH 70-01-01,70-01-0

59,45000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ST5
ST5
Tip Type: Soldering Tip Shape: Flat, Single Width: 0.031" (0.80mm) Length: 0.750" (19.05mm)

4,60000 US$

103

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S-12
S-12
2MM CHISEL SOLDERING TIP

9,99000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6110
6110
6110 CUTTING TIP CARDED A

6,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7235
7235
TIP STD FOR 7200 SOLD GUN 7235

5,60000 US$

52

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6160
6160
SMOOTHING TIP W/O STUDS FOR 8200

7,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1379
A1379
Tip Type: Tweezer Tip Chip Size: Chip Width: 0.039" (1.00mm)

61,37000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 61,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT3
MT3
Tip Type: Soldering Tip Shape: Chisel Width: 0.157" (4.00mm)

6,90000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
201
201
VERSATIP SOLDERING TIP ACCESSORY

7,99000 US$

95

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7A
7A
TIP POWER HEAD 3/16" 700F FOR G

81,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1048
A1048
Tip Type: Soldering Tip Shape: Bevel 45° Width: 0.118" (3.00mm) Length: 0.984" (24.99mm)

18,38000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1050
A1050
Tip Type: Soldering Tip Shape: Bevel 45° Width: 0.197" (5.00mm) Length: 0.984" (24.99mm)

18,38000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1198
A1198
NOZZLE,BENT,0.26MM,394

8,36000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1393
A1393
NOZZLE,THIN PAD,1.0MM,817/808/80

19,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1395
A1395
NOZZLE,1.3MM,EXT,817/808/807

19,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1396
A1396
NOZZLE,2.3MM,817/808/807

19,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1002
A1002
NOZZLE,0.8MM,EXT,817/808/807

19,50000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1005
A1005
NOZZLE,1.0MM,817/808/807

19,50000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail