9IC
Series:
 • RED 503
 • Weller, Microtouch
 • Weller, WXMT
 • PRESTO 980
 • Weller, WXP
 • PRESTO 981
 • Weller Filtration
 • LONER
 • VersaTip
 • Goldtool
 • VersaFlame
 • EconoIron
 • Weller, BP
 • SiMOTEK
 • ThermaSolder 550
 • EB
 • Ultratorch
 • Weller, DSX80
 • Weller, Sensormatic
 • Weller, Portasol
 • Weller, HAP1
 • Blue 508
 • Matchless
 • Solderpro, 35K
 • Weller
 • Weller, Marksman
 • ThermaSolder 600
 • Weller, ColdHeat, Pro
 • Mini Hot
 • Aoyue
 • T8000
 • ThermaSolder 500
 • Weller, WX
 • Weller, DXV
 • MicroPro
 • SolderPro 50
 • ThermaTorch Mini Plus
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Dremel
 • Adafruit Industries LLC
 • Global Specialties
 • Pimoroni Ltd
 • Master Appliance Co
 • ECG
 • American Beauty Tools
 • SRA Soldering Products
 • Marksman
 • iFixit
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Steinel America
 • Senasys
 • EDSYN INCORPORATED
 • TubeDepot
 • Apex Tool Group
 • American Hakko Products, Inc.
 • Kurtz Ersa, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • Aven Tools
 • JBC TOOLS USA INC
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
930
930
Type: Soldering Voltage - Input: 120V Power (Watts): 70W Features: ESD Safe

292,70000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 292,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SP120
SP120
Type: Iron Voltage - Input: 120V Power (Watts): 120W Tip Temperature: Up to 900°F (482°C) Features: Impact Resistant

75,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 75,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
17501
17501
Type: Iron Power (Watts): 40W Tip Temperature: Up to 900°F (482°C)

5,61110 US$

254

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,61110 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7770
7770
HANDPIECE 120V

24,40000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7760
7760
Type: Handpiece Voltage - Input: 120V Features: Acid and Flux Resistant, Interchangeable Heaters, Soft Touch

25,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1185
B1185
HANDLE,W/GRIP,ESD,851

33,56000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DS40
DS40
DESOLDER TOOL 40W-120V QUICK

116,04720 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 116,04720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SP12
SP12
Type: Iron Voltage - Input: 120V Power (Watts): 12W Tip Temperature: Up to 750°F (399°C) Features: Impact Resistant

21,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T8200
T8200
Type: Gun Voltage - Input: 120V Power (Watts): 100W, 140W Tip Temperature: Up to 900°F (482°C)

274,31881 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 274,31881 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3760
3760
Type: Iron Voltage - Input: 220V Power (Watts): 60W Tip Temperature: 536°F ~ 896°F (280°C ~ 480°C) Features: Adjustable Temperature

188,14457 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 188,14457 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8000
8000
cordless soldering iron

178,36000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7700
7700
Cordless soldering iron

172,85286 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 172,85286 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AO8800
AO8800
Type: Gun, Desoldering Voltage - Input: 110V Power (Watts): 150W Tip Temperature: 122°F ~ 896°F (50°C ~ 480°C) Features: Ceramic Heating Element, Vacuum Pump

174,99000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 174,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7400
7400
Type: Handpiece Voltage - Input: 120V Features: Acid and Flux Resistant, Grounded, Interchangeable Heaters, Soft Touch

33,50000 US$

46

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3685
3685
Type: Iron Voltage - Input: 110V Power (Watts): 60W Tip Temperature: 536°F ~ 896°F (280°C ~ 480°C) Features: Adjustable Temperature

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail