9IC
Series:
 • Proto-Advantage
 • Proto-Advantage CN
 • Proto-Advantage FPC
 • Proto-Advantage IPC
 • Proto-Advantage BGA
 • Proto-Advantage NDR
 • Proto-Advantage GEN
 • Proto-Advantage ST
 • Proto-Advantage PA
 • Proto-Advantage DR
 • Proto-Advantage DC
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Chip Quik Inc.
Package:
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail