9IC
Series:
 • CircuitVise
 • Weller Filtration
 • Weller
 • EB
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • ECG
 • American Beauty Tools
 • SRA Soldering Products
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • EDSYN INCORPORATED
 • Panavise
 • TubeDepot
 • Apex Tool Group
 • American Hakko Products, Inc.
 • Aven Tools
 • JBC TOOLS USA INC
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
SD1
SD1
IRON STAND STAMPED ALUMINUM

2,20000 US$

264

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5253
5253
METAL REWORK STATION STAND WITH

29,95000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PH100
PH100
IRON HOLDER FOR W100PG

27,30000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
371
371
SOLDERING IRON HOLDER

16,99000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
571
571
WIRE SOLDERING IRON STAND

10,20000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
602
602
HOLDER,IRON,602

12,47000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
603
603
HOLDER,IRON,603

25,61000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,61000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9800
9800
SOLDERING IRON HOLDER MICRO

37,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 37,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
607
607
HOLDER,GUN,607

40,01000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 40,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail