9IC
Series:
 • E-Line
 • Precision-V
 • SELECT-10
 • Flux-Off
 • SRA#99
 • SRA#400
 • SRA#300
 • Polar
 • Flux-Off Aqueous
 • CircuitWorks
 • Flux-Off CZ
 • TriggerGrip
 • G3
 • PWR4
 • MP200
 • ProClean
 • Flux-Off Delta
 • Flux-Off VZ
 • Flux Pen 951
 • SRA#385
 • SRA#80
 • Flux-Off Rosin
 • SuprClean
 • CHIPQUIK
 • COSOLV 55
 • COSOLV 175
 • 8341
 • NOVEC
 • PowerCleanII
 • SRA#312
 • RF741
 • Flux Pen
 • ECG
 • Flux-Off Delta, BrushClean
 • TSF-6522
 • SRA#912
 • Bonkote
 • Loctite X33-08i
 • Flux Pen 186
 • RF550
 • RF771
 • Flux Pen 2331-ZX
thêm dữ liệu
Mfr:
 • CAIG Laboratories, Inc.
 • Techspray
 • MG Chemicals
 • Canfield Technologies
 • Kester Solder
 • MicroCare Corporation
 • ECG
 • American Beauty Tools
 • O.C. White Co.
 • Chip Quik Inc.
 • SRA Soldering Products
 • ACL Staticide Inc
 • Multicore
 • NTE Electronics, Inc
 • EDSYN INCORPORATED
 • GC Electronics
 • Chemtronics
 • TubeDepot
 • LOCTITE
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Pail
 • Can
 • Dispenser
 • Tube
 • Bottle
 • Bag
 • Box
 • Canister
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8621
8621
Type: Flux Remover - Rosin Activated (RA) Storage/Refrigeration Temperature: 120°F (49°C) or Below Shelf Life Start: Date of Manufacture Form: Aerosol, 11 oz (311.845g)

18,59000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1124343
1124343
Type: Flux - No Clean Storage/Refrigeration Temperature: 59°F ~ 86°F (15°C ~ 30°C) Shelf Life Start: Date of Manufacture Form: Container, 55 gal

1.343,76000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.343,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SMD291NL
SMD291NL
Type: Flux - No Clean, Lead Free Storage/Refrigeration Temperature: 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C) Shelf Life Start: Date of Manufacture Form: Syringe, 0.18 oz (5g), 5cc

11,95000 US$

135

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8620
8620
Type: Flux Remover - Rosin, Non-Rosin, No Clean, Ionic Storage/Refrigeration Temperature: Ambient Temperature Form: Aerosol, 12 oz (340.19g)

22,74000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail