9IC
Series:
 • SuperWick, 400
 • Soder-Wick LF
 • SOLDAPULLT
 • Sea Braid
 • Soder-Wick SW 75
 • SuperWick, 400LF
 • SuperWick, 400-NS
 • Aoyue
 • Soder-Wick SW 60
 • One Step, OS
 • Soder-Wick SW 50
 • Pro Wick
 • Quick Braid
 • Soder-Wick SW 80
 • Xuron
 • Soder-Wick SW 70
 • CHIPQUIK
 • One Step, LF
 • Chem-Wik
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Jonard Tools
 • Tempo Communications
 • Techspray
 • MG Chemicals
 • Greenlee Communications
 • Adafruit Industries LLC
 • ECG
 • American Beauty Tools
 • Chip Quik Inc.
 • Gedore Tools, Inc.
 • SRA Soldering Products
 • Ideal-tek S.A.
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Multicore
 • NTE Electronics, Inc
 • EDSYN INCORPORATED
 • Chemtronics
 • TubeDepot
 • Apex Tool Group
 • American Hakko Products, Inc.
 • Aven Tools
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Spool
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
451
451
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 50' (15.24m) Width: 0.025" (0.63mm) Color: White

27,30920 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,30920 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
463
463
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 100' (30.5m) Width: 0.075" (1.91mm) Color: Green

21,26192 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,26192 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
472
472
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 500' (152.4m) Width: 0.050" (1.27mm) Color: Yellow

7,89600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,89600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
473
473
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 500' (152.4m) Width: 0.075" (1.91mm) Color: Green

21,25600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,25600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
442
442
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 25' (7.62m) Width: 0.050" (1.27mm) Color: Yellow

17,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
443
443
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 25' (7.62m) Width: 0.075" (1.91mm) Color: Green

17,21000 US$

48

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
444
444
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 25' (7.62m) Width: 0.100" (2.54mm) Color: Blue

18,36000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7880
7880
DESOLDER PUMP WITH TIP

13,75768 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,75768 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DP-100
DP-100
DESOLDER PUMP WITH TIP LEAD FREE

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
453
453
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 50' (15.24m) Width: 0.075" (1.91mm) Color: Green

27,95000 US$

46

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
452
452
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 50' (15.24m) Width: 0.050" (1.27mm) Color: Yellow

27,95000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AS196
AS196
Product Type: Pump With Tip Length: 12.992" (330.00mm) Color: Silver

44,47000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
424
424
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 5' (1.524m) Width: 0.050" (1.27mm) Color: Yellow

4,26000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
423
423
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 5' (1.524m) Width: 0.030" (0.76mm) Color: White

4,26000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
464
464
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 100' (30.5m) Width: 0.100" (2.54mm) Color: Blue

52,68000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
425
425
Product Type: Braid/Wick Type: Rosin, Mildly Activated (RMA), Lead Free Length: 5' (1.524m) Width: 0.075" (1.91mm) Color: Green

4,26000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail