9IC
Series:
 • APR
 • Solder Saver
 • Weller Filtration
 • Weller, WF60
 • Weller
 • FUMINATOR
 • MicroWipe
 • TS 29
 • 120
 • HH3
 • Aoyue
 • OCA10
 • Weller, DS
 • Plato
 • Fast Chip
 • SA-9
 • CHIPQUIK
 • Vampire
 • EB
 • 3CA10
 • Menda
 • TS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Fumex
 • High-Tech Conversions
 • Botron Company Inc.
 • Jonard Tools
 • Tempo Communications
 • SCS
 • MG Chemicals
 • APR
 • Kester Solder
 • Stahl
 • O.C. White Co.
 • SRA Soldering Products
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Phoenix Contact
 • Apex Tool Group
 • American Hakko Products, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Virtual Industries, Inc
 • JBC TOOLS USA INC
 • Rosenberger
 • Techspray
 • Greenlee Communications
 • Adafruit Industries LLC
 • MicroCare Corporation
 • Master Appliance Co
 • Cinch Connectivity Solutions Johnson
 • American Beauty Tools
 • Molex
 • Chip Quik Inc.
 • Ideal-tek S.A.
 • iFixit
 • Steinel America
 • Multicore
 • Radiall USA, Inc.
 • EDSYN INCORPORATED
 • GC Electronics
 • Desco
 • Kurtz Ersa, Inc.
 • Desco Industries, Inc, ESDSystems
 • Aven Tools
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Can
 • Tube
 • Spool
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
AX1003
AX1003
GREASE,70G,Y AXIS,HU-200

114,22000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 114,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ALFA
ALFA
BLACK NOZZLE, ESD, 225X100 MM

50,00000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1215
B1215
CLEANING PIN, HEATER

8,18000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1585
A1585
FILTER,PRE,10PK,FA-430/HJ3100

22,75000 US$

55

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B3588
B3588
PCB,110-120V,FR-830

139,17000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 139,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BA60
BA60
ASSY BARREL NUT FOR PES51&50

9,70000 US$

139

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B3401
B3401
COVER,DISPLAY,FM-205/204/203

5,10000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
535S
535S
HEATER 1/8 23W 120V

33,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1012
A1012
O-RING,P-12,5PK,817

13,85000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1626
B1626
RING,ADJUSTMENT,0.6MM,373

14,74000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1009
A1009
FILTER,CERAMIC,10PK,472D

261,15600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 261,15600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4083
4083
FILTER FOR DSV80 PACK OF 10 PCS

10,20000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1267
A1267
FILTER,PRE,ALUM.,5PK,808

42,30080 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,30080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1202
B1202
NOZZLE,EXHAUST,851

16,93000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1013
A1013
DIAPHRAGM,PUMP,2PK,FR-400/FM-204

17,29000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1439
A1439
PAD,5MM,5PK,VACUUM PIPE,FR-803B

18,04000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1075
B1075
JOINT,ELBOW,FM-206/205,C1492

17,29000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1001
A1001
FILTER FUME ABSORBER

28,00000 US$

119

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K111
K111
TYPE K THERMOCOUPLE FOR ETA TIP

67,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 67,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A1520
A1520
PAD,3MM,5PK,VACUUM PIPE,FR-803B

17,86000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail