9IC
Series:
 • LWK
 • C4A
 • C2A
 • WK
 • C5K
 • SK
 • WA
 • EA
 • C2K
 • CEA
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Resensys
 • Adafruit Industries LLC
 • Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
 • Neptune Control
 • Columbia Research Laboratories Inc
 • Spectra Symbol
 • FlexPoint
thêm dữ liệu
Package:
 • Tape & Box (TB)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4543
4543
STRAIN GAUGE LOAD CELL - 4 WIRES

4,10198 US$

67

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,10198 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail