9IC
Series:
 • RPSTxxM RemotePro
 • Amorton
 • RemotePro 200W
 • RemotePro 85W
 • NMax
 • RemotePro TPDIN-SC48-20
 • TPS
 • Tycon Solar
 • RC Aircraft
 • RemotePro 340W
 • RPPL
 • RemotePro 170W
 • RemotePro 720W
 • RemotePro
 • TPS-W
 • RPSTL RemotePro
 • WeatherPro
 • RemotePro 1440+W
 • MobileSolarPro
 • BCS
 • IXOLAR
 • TPSK
 • RPST RemotePro
 • RPSTLxxM RemotePro
 • Wireless Electronics
 • Low-Light
 • RPDC RemotePro
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • Klein Tools, Inc.
 • ANYSOLAR Ltd
 • OSEPP Electronics LTD
 • Parallax Inc.
 • Voltaic Systems
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Enteligent
 • MikroElektronika
 • Phoenix Contact
 • Solar Made
 • Banner Engineering Corporation
 • Panasonic - BSG
 • Enocean
 • Jauch Quartz
 • IXYS Integrated Circuits Division
 • SparkFun Electronics
 • TDK Corporation
 • DFRobot
 • Pi Supply
 • Kitronik Ltd.
 • Tycon Systems Inc.
 • PowerFilm Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3605
3605
Type: Photovoltaic Power (Watts) - Max: 1 W Size / Dimension: 4.331" L x 4.331" W x 0.118" H (110.00mm x 110.00mm x 3.00mm) Voltage @ Pmpp: 5 V Current @ Pmpp: 200 mA

25,83000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
200
200
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 2.27 W Voltage @ Pmpp: 6 V Current @ Pmpp: 330 mA

29,00000 US$

167

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P122
P122
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 330 mW Size / Dimension: 2.047" L x 2.047" W x 0.114" H (52.00mm x 52.00mm x 2.90mm) Voltage @ Pmpp: 6.07 V Current @ Pmpp: 60 mA Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

6,00000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC-2
SC-2
SC-2 SUPER SOLAR CELLS (6-PACK)

9,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC-6
SC-6
SC-6 SUPER SOLAR CELLS (2-PACK)

10,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC-5
SC-5
SC-5 SUPER SOLAR CELLS (3-PACK)

10,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P124
P124
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 1.22 W Size / Dimension: 4.449" L x 2.598" W x 0.114" H (113.00mm x 66.00mm x 2.90mm) Voltage @ Pmpp: 6.07 V Current @ Pmpp: 200 mA Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

14,00000 US$

832

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P121
P121
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 330 mW Size / Dimension: 2.047" L x 2.047" W x 0.114" H (52.00mm x 52.00mm x 2.90mm) Voltage @ Pmpp: 2.43 V Current @ Pmpp: 130 mA Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

5,50000 US$

1092

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P105
P105
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 5.75 W Size / Dimension: 8.740" L x 5.394" W x 0.157" H (222.00mm x 137.00mm x 4.00mm) Voltage @ Pmpp: 6.12 V Current @ Pmpp: 940 mA

35,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3603
3603
Type: Photovoltaic Size / Dimension: 2.362" L x 2.362" W (60.00mm x 60.00mm) Voltage @ Pmpp: 3 V Current @ Pmpp: 50 mA

7,10067 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 106,51005 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AM-1456CA
AM-1456CA
AM-1456CA

2,08000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
500
500
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 3.6 W Voltage @ Pmpp: 6 V Current @ Pmpp: 615 mA

50,62000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3604
3604
Type: Photovoltaic Size / Dimension: 2.362" L x 1.890" W x 0.118" H (60.00mm x 48.00mm x 3.00mm) Voltage @ Pmpp: 3 V Current @ Pmpp: 100 mA

8,98000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MIKROE-651
MIKROE-651
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 400 mW Size / Dimension: 2.750" L x 2.559" W x 0.126" H (70.00mm x 65.00mm x 3.20mm) Voltage @ Pmpp: 4 V Current @ Pmpp: 100 mA Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

10,90000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P123
P123
Type: Monocrystalline Power (Watts) - Max: 640 mW Size / Dimension: 2.598" L x 2.598" W x 0.114" H (66.00mm x 66.00mm x 2.90mm) Voltage @ Pmpp: 6.07 V Current @ Pmpp: 110 mA Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

9,00000 US$

88

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CPC1824N
CPC1824N
Type: Photovoltaic Size / Dimension: 0.390" L x 0.154" W x 0.061" H (9.90mm x 3.90mm x 1.55mm) Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

258,72467 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 258,72467 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CPC1831N
CPC1831N
Type: Photovoltaic Size / Dimension: 0.193" L x 0.154" W x 0.061" H (4.90mm x 3.90mm x 1.55mm) Operating Temperature: -40°C ~ 85°C

1.260,72784 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.260,72784 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KXOB22-12X1
KXOB22-12X1
Type: Monocrystalline Size / Dimension: 0.866" L x 0.276" W x 0.074" H (22.00mm x 7.00mm x 1.80mm) Voltage @ Pmpp: 500 mV Current @ Pmpp: 44.6 mA

360,11702 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 360,11702 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KXOB22-04X3
KXOB22-04X3
Type: Monocrystalline Size / Dimension: 0.866" L x 0.276" W x 0.074" H (22.00mm x 7.00mm x 1.80mm) Voltage @ Pmpp: 1.5 V Current @ Pmpp: 13.38 mA

85,65541 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 85,65541 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KXOB22-01X8
KXOB22-01X8
Type: Monocrystalline Size / Dimension: 0.866" L x 0.276" W x 0.074" H (22.00mm x 7.00mm x 1.80mm) Voltage @ Pmpp: 3.4 V Current @ Pmpp: 3.8 mA

469,37544 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 469,37544 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail