9IC
Series:
 • HPM
 • S02
 • ZN
Mfr:
 • SHARP/Socle Technology
 • Sensirion AG
 • Adafruit Industries LLC
 • Smart Prototyping
 • Omron Automation and Safety
 • Archimedes Controls
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Sharp Microelectronics
 • ifm efector, inc.
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • Panasonic Electronic Components
 • Amphenol Telaire
 • Omron Electronics Inc-EMC Div
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
GP2Y1023AU0F
GP2Y1023AU0F
Type: Infrared (IR) Sensitivity: 1400s/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 5V Output Type: PWM Current - DC Forward (If) (Max): 25 mA Package / Case: Module

16,44000 US$

177

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2Y1010AU0F
GP2Y1010AU0F
Type: Infrared (IR) Sensitivity: 0.5V/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 4.5V ~ 5.5V Current - DC Forward (If) (Max): 20 mA Package / Case: Module, Single Pass Through

13,48000 US$

2206

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SPS30
SPS30
Type: Air Sensor Sensitivity: 10μg/m3 Voltage - Supply: 4.5V ~ 5.5V Output Type: IC, UART Current - DC Forward (If) (Max): 60 mA Package / Case: Box

21,43560 US$

4410

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,43560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HPMA115C0-002
HPMA115C0-002
OPPOSITE COMPACT PARTICLE SENSOR

77,04000 US$

85

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 77,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SM-UART-04L
SM-UART-04L
Voltage - Supply: 4.8V ~ 5.2V Output Type: UART Current - DC Forward (If) (Max): 100 mA Package / Case: Module

30,47000 US$

701

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HPMA115S0-XXX
HPMA115S0-XXX
Type: Air Sensor Sensitivity: 15μg/m3 Voltage - Supply: 5V Output Type: UART Package / Case: Module

57,09000 US$

602

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2Y1014AU0F
GP2Y1014AU0F
Type: Infrared (IR) Sensitivity: 0.5V/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 5V Current - DC Forward (If) (Max): 20 mA Package / Case: Module, Single Pass Through

4,95807 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95807 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2Y1026AU0F
GP2Y1026AU0F
Sensitivity: 0.35V/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 4.75V ~ 5.25V Output Type: Voltage Current - DC Forward (If) (Max): 20 mA Package / Case: Module, Single Pass Through

5,51530 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.378,82500 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HPMA215S0-XXX
HPMA215S0-XXX
RESERVED FOR LAB OFFICE -

42,76200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.138,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3686
3686
Type: Air Sensor Voltage - Supply: 4.5V ~ 5.5V Output Type: Voltage Current - DC Forward (If) (Max): 100 mA Package / Case: Module, Wire Leads

39,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2Y1010AU
GP2Y1010AU
Type: Infrared (IR) Sensitivity: 0.5V/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 4.5V ~ 5.5V Current - DC Forward (If) (Max): 20 mA Package / Case: Module, Single Pass Through

3.052,04880 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.052,04880 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SM-PWM-01A
SM-PWM-01A
Type: Infrared (IR) Voltage - Supply: 5V Output Type: PWM Current - DC Forward (If) (Max): 100 mA Package / Case: Module

1.275,30080 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.275,30080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DN7C3CA006
DN7C3CA006
Type: Infrared (IR) Sensitivity: 1V/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 5V Current - DC Forward (If) (Max): 20 mA Package / Case: Module

2.163,82400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.163,82400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SM-PWM-01C
SM-PWM-01C
Type: Infrared (IR) Voltage - Supply: 5V Output Type: PWM Package / Case: Module

14,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DN7C3CA007
DN7C3CA007
Voltage - Supply: 5V Output Type: Voltage Package / Case: Module

914,99280 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 914,99280 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2Y1030AU0F
GP2Y1030AU0F
Sensitivity: 1V/(0.1mg/m3) Voltage - Supply: 4.75V ~ 5.25V Output Type: Voltage Current - DC Forward (If) (Max): 35 mA Package / Case: Module, Single Pass Through

1.942,86036 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.942,86036 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail