9IC
Series:
 • Accusens
 • GCD-SE
 • HCT IS
 • E
 • LVDT F (side line)
 • PCA-116
 • HCD
 • GCD
 • HR
 • LBB
 • Milont LVDT GF
 • DC-EC
 • LVDT F (straight line)
 • Milont LVDT GS
 • Milont LVDT FR
 • Milont LVDT FL
 • MHR
 • Milont LVDT GT
 • DC-SE
 • ZX
thêm dữ liệu
Mfr:
 • TE Connectivity Measurement Specialties
 • Omron Automation and Safety
 • Milont Technology Co., Ltd
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
02560408-000
02560408-000
Linear Range: ±1.27mm Size / Dimension: 20.3mm Operating Temperature: -55°C ~ 150°C

210,24000 US$

139

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 210,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
02560994-000
02560994-000
Linear Range: 50.8mm Size / Dimension: 225.3mm Features: General Purpose Operating Temperature: -25°C ~ 85°C

630,17000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 630,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
02351008-000
02351008-000
Linear Range: 12.7mm Size / Dimension: 146.3mm Features: Spring Loaded Operating Temperature: -25°C ~ 85°C

960,51000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 960,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
02560993-000
02560993-000
Linear Range: 25.4mm Size / Dimension: 175mm Features: General Purpose Operating Temperature: -25°C ~ 85°C

552,91000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 552,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail