9IC
Series:
  • SIR UltraSlim
Mfr:
  • Zilog
  • Sharp Microelectronics
  • Panasonic Electronic Components
  • Vishay Semiconductor Opto Division
  • Rohm Semiconductor
  • Lite-On Inc.
thêm dữ liệu
Package:
  • Tube
  • Tape & Reel (TR)
  • Cut Tape (CT)
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TFBS4652-TR1
TFBS4652-TR1
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm Standards: IrPHY 1.4

7,84701 US$

33406

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,84701 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4650-TT3
TFBS4650-TT3
Data Rate: 115.2kbps (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm Standards: IrPHY 1.4

5,13654 US$

11793

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,13654 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFDU4101-TR3
TFDU4101-TR3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 9.7mm x 4.7mm x 4.0mm Standards: IrPHY 1.0

2,97890 US$

50409

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,97890 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFDU4101-TT3
TFDU4101-TT3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 9.7mm x 4.7mm x 4.0mm Standards: IrPHY 1.0

4,64900 US$

14883

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,64900 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFDU4301-TT3
TFDU4301-TT3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 100 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 8.5mm x 2.5mm x 3.1mm Standards: IrPHY 1.0

5,62000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFDU4301-TT1
TFDU4301-TT1
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 100 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 2.5mm Standards: IrPHY 1.0

3,07467 US$

19500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,07467 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBR4650-TR1
TFBR4650-TR1
Data Rate: 115.2kbps (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm Standards: IrPHY 1.4

5,62000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4650-TR1
TFBS4650-TR1
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm Standards: IrPHY 1.4

4,49810 US$

1437

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,49810 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4711-TR1
TFBS4711-TR1
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.7 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 6.0mm x 3.0mm x 1.9mm Standards: IrPHY 1.2

5,20474 US$

840

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,20474 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4711-TR3
TFBS4711-TR3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.7 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 6.0mm x 3.0mm x 1.9mm Standards: IrPHY 1.2

4,78000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4711-TT1
TFBS4711-TT1
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.7 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 6.0mm x 3.0mm x 1.9mm Standards: IrPHY 1.2

5,11042 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,11042 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFDU4301-TR3
TFDU4301-TR3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 100 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 8.5mm x 3.1mm x 2.5mm Standards: IrPHY 1.0

7,03445 US$

4624

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,03445 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFDU4301-TR1
TFDU4301-TR1
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 100 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 8.5mm x 3.1mm x 2.5mm

18,77014 US$

3750

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,77014 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4650-TR3
TFBS4650-TR3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm Standards: IrPHY 1.4

4,78000 US$

1450

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TFBS4652-TR3
TFBS4652-TR3
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 75 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm Standards: IrPHY 1.4

4,78000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2W0004YP
GP2W0004YP
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 1 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 9.2mm x 3.9mm x 2.7mm

4,72610 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,72610 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2W0110YPS
GP2W0110YPS
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 90 A Operating Temperature: -25°C ~ 85°C Size: 7.9mm x 2.8mm x 2.2mm

3,80410 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,80410 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GP2W1001YP
GP2W1001YP
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.7 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 200 nA Operating Temperature: -10°C ~ 70°C Size: 10.0mm x 4.4mm x 3.5mm Standards: IrPHY 1.4

5,10522 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,10522 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ZHX1403MA115THTR
ZHX1403MA115THTR
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 3.6 V Idle Current, Typ @ 25°C: 100 nA Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 7.3mm x 2.8mm x 1.9mm Standards: IrPHY 1.4

4,75282 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,75282 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ZHX1010MV115THTR
ZHX1010MV115THTR
Data Rate: 115.2kbs (SIR) Voltage - Supply: 2.4 V ~ 5.5 V Idle Current, Typ @ 25°C: 90 A Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Size: 9.7mm x 3.7mm x 4.0mm

1,01000 US$

118661

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 300,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail