9IC
Series:
 • 3U5MGXSBA
 • CameraChip, OmniPixel
 • CameraCube
 • OmniBSI-2
 • CameraCubeChip
 • OmniPixel2
 • OmniPixel3
 • Mosaic Core
 • CSG1K
 • D-Imager
 • DigitalClarity
 • VITA
 • CameraChip, OmniPixel3
 • CameraChip, OmniPixel2
 • 120MXS
 • PYTHON
 • C1
 • epc611
 • OmniPixel3-GS
 • CameraChip, OmniBSI+
 • NanEye
 • PL-D
 • CameraChip, OmniPixel3-GS
 • 35MMFHDXS
 • OmniBSI, TrueFocus
 • Automotive, AEC-Q100
 • PureCel
 • TrueSnap
 • DR-Pix
 • Intel RealSense ID Solution F455
 • CameraChip, OmniBSI-2
 • C1_ZOOM
 • Intel RealSense ID Solution F450
 • CameraChip
 • Micro Core
 • OmniBSI+
 • OmniPixel3-HS
 • OmniBSI, OmniHDR-S
 • OmniBSI
 • OmniHDR
 • CameraChip, OmniPixel3-HS
 • LI7010
 • CameraCubeChip, OmniBSI
 • CameraCubeChip, OmniPixel3-HS
 • OmniPixel
 • CameraChip, PurCel
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • Basler Inc.
 • Himax
 • ESPROS Photonics AG
 • ams
 • Horus Scope
 • OmniVision Technologies Inc
 • Terabee SAS
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Canon
 • Pixelink
 • Panasonic Electronic Components
 • Micron Technology Inc.
 • Banner Engineering Corporation
 • Matrix Vision GmbH
 • SparkFun Electronics
 • Melexis Technologies NV
 • onsemi
 • Fairchild Semiconductor
 • Intel RealSense
 • BECOM Systems GmbH
 • Toshiba Semiconductor and Storage
 • KUROKESU
 • Balluff
 • Renesas Electronics America Inc
 • STMicroelectronics
 • Omron Electronics Inc-EMC Div
 • Seek Thermal
 • Aptina-ON Semiconductor
 • FLIR Lepton
 • Panasonic Electric Works
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • 100 per Roll
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
AR0144CSSM28SUKA0-CPBR
AR0144CSSM28SUKA0-CPBR
1MP 1/4 CIS SO

12,84810 US$

3000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38.544,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KAI-02150-QBA-JD-BA
KAI-02150-QBA-JD-BA
1920(H) X 1080 (V) INTERLINE CCD

465,32000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 465,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0430CSSC14SMRA0-DR
AR0430CSSC14SMRA0-DR
IMAGE SENSOR 4MP 48PLCC

12,70060 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30.481,44720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR
IMAGE SENSOR

9,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 254,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0130CSSC00SPCA0-DRBR
AR0130CSSC00SPCA0-DRBR
IMAGE SENSOR 1.2MP 1/3 CIS

12,94620 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31.070,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0144CSSM20SUKA0-CRBR1
AR0144CSSM20SUKA0-CRBR1
1MP 1/4 CIS SO

12,82104 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.846,31080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0144CSSC00SUKA0-CRBR1
AR0144CSSC00SUKA0-CRBR1
IMAGE SENSOR

12,82104 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.846,31080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0144CSSC20SUKA0-CRBR1
AR0144CSSC20SUKA0-CRBR1
IMAGE SENSOR

12,82104 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.846,31080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0144CSSM00SUKA0-CRBR1
AR0144CSSM00SUKA0-CRBR1
IMAGE SENSOR

12,82104 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.846,31080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ASX350AT3C00XPEA0-DP1
ASX350AT3C00XPEA0-DP1
SENSOR IMAGE VGA 1/5 SOC

12,91680 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.373,38963 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DR4K7_INVAR_B&W_BM_V4 FT SE
DR4K7_INVAR_B&W_BM_V4 FT SE
LINE SCAN DRAGSTER DR4K7 B&W

522,00000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 522,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0140AT2C00XUEA0-TRBR
AR0140AT2C00XUEA0-TRBR
IMAGE SENSOR

13,24035 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26.480,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
OH01A10-A16A-1A
OH01A10-A16A-1A
SENSOR IMAGE

57,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ASX344ATSC00XUEA0-DPBR
ASX344ATSC00XUEA0-DPBR
IMAGE SENSOR

29,57573 US$

2600

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76.896,90580 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ASX344ATSC00XUEA0-TPBR
ASX344ATSC00XUEA0-TPBR
IMAGE SENSOR

13,18814 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26.376,27800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
OCHSA10-RAMA-001A
OCHSA10-RAMA-001A
COLOR CAMERA CUBE BLK COATING

63,25019 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20.240,06080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0430CSSC14SMRA0-DP
AR0430CSSC14SMRA0-DP
IMAGE SENSOR 4MP 48PLCC

13,33845 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32.012,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0140AT3C00XUEA0-DPBR
AR0140AT3C00XUEA0-DPBR
IMAGE SENSOR

29,79338 US$

2600

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 715,04119 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AR0135AT2M00XUEA0-DPBR
AR0135AT2M00XUEA0-DPBR
IMAGE SENSOR 1MP 1/3 CIS SO

54,88843 US$

160

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 142.709,91280 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KAI-01150-FBA-JB-B2
KAI-01150-FBA-JB-B2
INTERLINE TRANSFER CCD IMAGE SEN

166,40000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 332,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail