9IC
Series:
 • SprintIR-W
 • XENSIV
 • S8
 • SprintIR-R
 • T3022
 • T3000
 • IR600
 • T5100
 • SGP41
 • Ventostat
 • MF010
 • ExplorIR-M
 • CozIR-A
 • VQ20
 • Telaire
 • VQ2
 • T5000
 • Sunrise HVAC
 • VQ3
 • VQ6
 • VQ5
 • VQ40
 • SprintIR-6S
 • IR2
 • MF020
 • IR1
 • K30
 • IR3
 • SenseCAP
 • QGC
 • INIR
 • SEN5x
 • IR15
 • VQ30
 • Zirconia
 • VQ10
 • ExplorIR-W
 • 4
 • T8000
 • VQ35
 • 7
 • PR52
 • VQ600
 • Sunrise
 • VQ500
 • QGS
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Gas Sensing Solutions Ltd
 • ams
 • Parallax Inc.
 • Comet America, LP
 • Renesas
 • Atlas Scientific
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Amphenol Advanced Sensors
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • Monnit Corporation
 • Nanotron, an Inpixon Company
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Carlo Gavazzi Inc.
 • SHARP/Socle Technology
 • Amphenol SGX Sensortech
 • SPEC Sensors, LLC
 • Sensirion AG
 • Adafruit Industries LLC
 • KEMET
 • Posifa Technologies
 • Smart Prototyping
 • ScioSense
 • Sensorcon
 • City Technology
 • Infineon Technologies
 • Renesas Electronics America Inc
 • Senseair
 • Amphenol Telaire
 • SST Sensing Ltd.
 • National Control Devices
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
T6613-C
T6613-C
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 0 V ~ 4 V Voltage - Supply: 5VDC Accuracy: ±5% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

73,91684 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 73,91684 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-2-LC3
MF020-2-LC3
Type: Oxygen Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

209,48210 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 209,48210 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-1-LC3
MF020-1-LC3
Type: Oxygen Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

145,45330 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 145,45330 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T6615-50KF
T6615-50KF
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 0 V ~ 4 V Voltage - Supply: 5VDC Accuracy: 10% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

81,77981 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,77981 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-0-LC3
MF020-0-LC3
Type: Oxygen Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

187,16090 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 187,16090 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T6615-F
T6615-F
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 0 V ~ 4 V Voltage - Supply: 5VDC Accuracy: 10% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

69,80471 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 69,80471 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-2-LC4
MF020-2-LC4
Type: Oxygen Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

211,70910 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 211,70910 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T8031
T8031
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 18V ~ 40V Current - Supply: 40mA Accuracy: ±5% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

171,92000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 171,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T5100-I
T5100-I
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 4 ~ 20mA Voltage - Supply: 18 VAC ~ 30VAC RMS, 18 VDC ~ 42 VDC Accuracy: ±3% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

133,00301 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 133,00301 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-1-LC4
MF020-1-LC4
Type: Oxygen Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

197,61650 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 197,61650 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-0-LC4
MF020-0-LC4
Type: Oxygen Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

205,09800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 205,09800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MICS-5524
MICS-5524
Type: Carbon Monoxide (CO), Hydrogen Sulfide (H2S) Voltage - Supply: 4.9V ~ 5.1V Operating Temperature: -30°C ~ 85°C (TA)

7,33190 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 146,63806 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-2-LC1
MF020-2-LC1
Type: Oxygen Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

392,77550 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 392,77550 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-1-LC1
MF020-1-LC1
Type: Oxygen Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

97,79989 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 97,79989 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MICS-2714
MICS-2714
Type: Nitrogen Dioxide (NO2) Voltage - Supply: 4.9V ~ 5.1V Operating Temperature: -30°C ~ 85°C (TA)

8,81337 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 176,26748 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-0-LC1
MF020-0-LC1
Type: Oxygen Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

142,23102 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 142,23102 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-2-LC2
MF020-2-LC2
Type: Oxygen Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

127,56198 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 127,56198 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T3032-2-5K-24-P
T3032-2-5K-24-P
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 4mA ~ 20mA Voltage - Supply: 18 VAC ~ 30VAC RMS, 18 VDC ~ 42 VDC Accuracy: ±5% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

309,81897 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 309,81897 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MF020-1-LC2
MF020-1-LC2
Type: Oxygen Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 22.8V ~ 25.2V Current - Supply: 500mA Accuracy: ±2% Operating Temperature: -10°C ~ 50°C

192,70640 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 192,70640 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T3031-2-2K-24-P
T3031-2-2K-24-P
Type: Carbon Dioxide (CO2) Output: 0 V ~ 10 V Voltage - Supply: 18 VAC ~ 30VAC RMS, 18 VDC ~ 42 VDC Accuracy: ±5% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

309,81897 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 309,81897 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail