9IC
Series:
 • chainflex
 • JTFIH, Polymicro Technologies
 • ESKA
 • Han PushPull
 • FI, Polymicro Technologies
 • One Pass
 • AFBR
 • SYSMAC
 • Opti-Core
 • HFBR
 • JTFLH, Polymicro Technologies
 • OPTIMATE
 • ECOFiber
 • FV, Polymicro Technologies
 • NEXTGEN
 • Han 3A
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Omron Automation and Safety
 • Molex
 • Tripp Lite
 • Prysmian Group
 • TE Connectivity Raychem Cable Protection
 • MikroElektronika
 • HARTING
 • Phoenix Contact
 • Panduit Corp
 • Siemens Industry, Inc.
 • Weidmüller
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Broadcom Limited
 • Banner Engineering Corporation
 • Belden Inc.
 • TechLogix Networx
 • 3M
 • Chiral Photonics
 • Riko
 • Igus
 • Industrial Fiber Optics
thêm dữ liệu
Package:
 • Spool
 • Bag
 • Box
 • Reel
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
AFBR-HUS500Z
AFBR-HUS500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: AFBR

575,28750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.602,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-PUS500Z
HFBR-PUS500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

755,35167 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.532,11002 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AFBR-HUD500Z
AFBR-HUD500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: AFBR

843,75600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.218,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-PUD500Z
HFBR-PUD500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

1.510,70333 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.532,10999 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-EUS100
HFBR-EUS100
Type: POF Length: 328.1' (100.0m) Style: Standard Series: HFBR

3,15300 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,15300 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-EUS500
HFBR-EUS500
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

3,29100 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,29100 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-RUS100
HFBR-RUS100
Type: POF Length: 328.1' (100.0m) Style: Standard Series: HFBR

1,54590 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,54590 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-RUS500
HFBR-RUS500
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

2,63438 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,63438 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-RUS100Z
HFBR-RUS100Z
Type: POF Length: 328.1' (100.0m) Style: Standard Series: HFBR

102,18000 US$

373

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-RUS500Z
HFBR-RUS500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

450,81000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 450,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-RUD100Z
HFBR-RUD100Z
Type: POF Length: 328.1' (100.0m) Style: Standard Series: HFBR

180,32000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 180,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-EUS100Z
HFBR-EUS100Z
Type: POF Length: 328.1' (100.0m) Style: Standard Series: HFBR

136,24000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 136,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-EUS500Z
HFBR-EUS500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

0,72100 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,72100 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-PUD100Z
HFBR-PUD100Z
Type: POF Length: 328.1' (100.0m) Style: Standard Series: HFBR

375,07000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 375,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-RUD500Z
HFBR-RUD500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

871,56000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 871,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-EUD500Z
HFBR-EUD500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

1,43960 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,43960 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFBR-QUS500Z
HFBR-QUS500Z
Type: POF Length: 1640.4' (500.0m) Style: Standard Series: HFBR

906,42000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 906,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail