9IC
Series:
 • 7000
 • 9300
 • HI
 • LP
 • BFH
 • HM
 • 9104
 • 3563
 • BFM
 • MVS2
 • BFS
 • DR
 • 2270
 • 2900
 • 8L
 • 2300
 • JWD
 • HE3300
 • SHV
 • CGSM
 • 9117
 • BFM-CW
 • MS
 • XXHV
 • JWS
 • 8500
 • 3572
 • 2362
 • 3570
 • D-HR
 • OMR, OEG
 • DSS4
 • V23100-V6, AXICOM
 • 2
 • 200
 • PRMA
 • DSS7
 • 400
 • 3600
 • SIL
 • 5500
 • UMS
 • 9900
 • RM
 • S1
 • S2
 • S3
 • 9400
 • MSS2
 • NP
 • CRR
 • BE
 • MSS4
 • 9200
 • BF
 • D
 • S8
 • 9006
 • H
 • V23100-V4, AXICOM
 • HE700
 • 2370
 • 9000
 • BT
 • MRX
 • S
 • 9000, Spartan
 • 2600
 • 2200
 • 9913
 • 30
 • 8200
 • HE3600
 • 8000
 • 9012
 • DIL
 • 9094
 • KT
 • DIP
 • 9092
 • 3350
 • D1
 • 9011
 • SIL HV
 • D200
 • 9091
 • 3500
 • 700
 • 2970
 • DA
 • HE
 • LI
 • DB
 • HG
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • US Relays and Technology, Inc.
 • Littelfuse Inc.
 • Sensata-Cynergy3
 • TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
 • Coto Technology
 • Archimedes Controls
 • Standex-Meder Electronics
 • Comus International
 • Celduc Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8L01-05-111
8L01-05-111
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

6,15000 US$

5181

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8L02-12-01
8L02-12-01
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 12VDC Contact Form: DPST-NO (2 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

6,68000 US$

4062

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8L41-12-001
8L41-12-001
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 12VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

10,16000 US$

1960

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MS05-1A87-75DHR
MS05-1A87-75DHR
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Termination Style: PC Pin

5,81416 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,81416 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8L41-05-001
8L41-05-001
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

10,26000 US$

2699

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HE721R0510
HE721R0510
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

5,86930 US$

1009

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,86930 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8L61-05-101
8L61-05-101
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: J Lead

11,37000 US$

1047

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8L41-24-111
8L41-24-111
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 24VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

11,42000 US$

431

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2204-12-301
2204-12-301
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 12VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

14,67000 US$

691

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2204-12-311
2204-12-311
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 12VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

15,05000 US$

801

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JWD-171-17
JWD-171-17
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPST-NC (1 Form B) Operating Temperature: -35°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

5,63570 US$

937

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,63570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2341-05-000
2341-05-000
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

16,24310 US$

1544

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,24310 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7104-24-1100
7104-24-1100
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 24VDC Contact Form: 4PST-NO (4 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

21,76000 US$

202

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2271-05-001
2271-05-001
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: SPDT (1 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 125°C Termination Style: PC Pin

14,41990 US$

308

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,41990 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DIL05-2C90-63L
DIL05-2C90-63L
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: DPDT (2 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Termination Style: PC Pin

17,49181 US$

191

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,49181 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7142-05-1010
7142-05-1010
Contact Rating (Current): 250 mA Coil Voltage: 5VDC Contact Form: DPDT (2 Form C) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

29,57000 US$

253

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SAR92403
SAR92403
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 24VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 70°C Termination Style: PC Pin

32,11000 US$

396

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HE721A1210
HE721A1210
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 12VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

0,76758 US$

1281

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,76758 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HE751A2400
HE751A2400
Contact Rating (Current): 500 mA Coil Voltage: 24VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

1,64108 US$

3631

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,64108 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HE3351A2400
HE3351A2400
Contact Rating (Current): 1 A Coil Voltage: 24VDC Contact Form: SPST-NO (1 Form A) Operating Temperature: -20°C ~ 85°C Termination Style: PC Pin

3,09643 US$

6739

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,09643 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail