9IC
Series:
 • PB
 • 300
 • BG, Board-Ganizer
 • GS
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • Elenco
 • BusBoard Prototype Systems
 • Global Specialties
 • Pimoroni Ltd
 • Twin Industries
 • Gearbox Labs
 • OSEPP Electronics LTD
 • Parallax Inc.
 • Bud Industries
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Digilent, Inc.
 • WAGO Corporation
 • Schmartboard, Inc.
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • 3M
 • Pi Supply
 • Kitronik Ltd.
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4539
4539
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.20" L x 2.10" W (81.3mm x 53.3mm) Number of Terminal Strips: 2 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 400 Number of Binding Posts: 0

5,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PB-10
PB-10
EXT PWRD BREADBOARD 840 TIE-PNT

39,22000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
351
351
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.20" x 2.10" (81.3mm x 53.3mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 400

3,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
353
353
Type: Assembly (On Frame) Size / Dimension: 8.50" x 5.25" (215.9mm x 133.4mm) Number of Terminal Strips: 2 Number of Distribution Buses: 4 Number of Tie Points (Total): 1660 Number of Binding Posts: 3

14,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9433
9433
Type: Assembly (On Frame) Number of Terminal Strips: 2 Number of Distribution Buses: 4 Number of Tie Points (Total): 1660 Number of Binding Posts: 3

25,58000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2401
2401
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.23" x 2.13" (82.0mm x 54.0mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 400

3,89400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 58,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2017
2017
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 0.70" x 0.30" (17.8mm x 7.6mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2

0,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2463
2463
MINI SOLDERLESS BREADBOARD 4X4

0,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BB630
BB630
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 6.50" x 0.35" (165.1mm x 8.9mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Tie Points (Total): 630

6,60000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
443
443
Type: Assembly (On Frame) Size / Dimension: 8.70" x 7.20" (221.0mm x 183.0mm) Number of Terminal Strips: 3 Number of Distribution Buses: 10 Number of Tie Points (Total): 2390 Number of Binding Posts: 4

19,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
239
239
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 2.20" ~ 7.00" (55.9mm ~ 177.8mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 830

5,95000 US$

107

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4000
4000
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.29" x 2.15" (83.6mm x 54.6mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 400

2,55000 US$

1110

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
350
350
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.36" x 1.86" (85.4mm x 47.2mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 270

3,30000 US$

223

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1490
1490
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 1.85" x 1.38" (47.0mm x 35.0mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Tie Points (Total): 170

2,95000 US$

90

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail