9IC
Series:
 • FlexPCB
 • Plugbord
 • Vectorbord
 • 500
 • G-10
 • 600
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Bantam Tools
 • MG Chemicals
 • Adafruit Industries LLC
 • Serpac
 • TubeDepot
 • Vector Electronics
 • Twin Industries
 • Pulsar
 • SparkFun Electronics
 • 3M
 • Keystone Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
555
555
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) Mounting Type: Surface Mount

27,22000 US$

129

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
540
540
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm) Mounting Type: Surface Mount

10,03000 US$

124

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
589
589
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

15,64000 US$

103

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
503
503
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm)

6,85000 US$

48

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
506
506
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) Mounting Type: Surface Mount

8,00000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
586
586
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) Mounting Type: Surface Mount

9,15000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
509
509
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

10,03000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
550
550
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm)

11,15000 US$

64

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
587
587
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) Mounting Type: Surface Mount

11,72000 US$

89

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
512
512
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

12,28000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
588
588
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

13,40000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
515
515
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm)

15,64000 US$

92

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
521
521
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) Mounting Type: Surface Mount

21,76000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
575
575
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 36.00" x 24.00" (914.4mm x 609.6mm) Mounting Type: Surface Mount

112,38000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 112,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
606
606
Proto Board Type: Copper Clad, Positive Sensitized Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) Mounting Type: Surface Mount

12,15000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
650
650
Proto Board Type: Copper Clad, Positive Sensitized Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

14,52000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
660
660
Proto Board Type: Copper Clad, Positive Sensitized Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

17,88000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,88000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
603
603
Proto Board Type: Copper Clad, Positive Sensitized Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm) Mounting Type: Surface Mount

11,15000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
689
689
Proto Board Type: Copper Clad, Positive Sensitized Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

21,76000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4320
4320
Proto Board Type: Copper Clad, Positive Sensitized Size / Dimension: 2.00" Dia (50.8mm) Mounting Type: Surface Mount

7,95000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail