9IC
Series:
 • 8200
 • VME Prototyping Boards
 • BC
 • Perma-Proto
 • 8000
 • Euroblock
 • 7100
 • 8100
 • Wombat
 • 1593
 • UEGM
 • Plugbord
 • Vectorbord Circbord
 • Vectorbord
 • Proto-Advantage
 • Vectorbord Plugbord
 • 1553
 • UEG
 • DMB
 • EXN
 • Trēo
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Hammond Manufacturing
 • Royal Circuits Quick Turn
 • Keystone Electronics
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Phoenix Contact
 • Digilent, Inc.
 • Seeed
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Digi-Key Electronics
 • Precision PCBS
 • DK Red
 • Adafruit Industries LLC
 • SchmalzTech, LLC
 • Arshon Technology Inc.
 • Pimoroni Ltd
 • Vector Electronics
 • Twin Industries
 • OSEPP Electronics LTD
 • Nightshade Electronics
 • Bud Industries
 • Seeed Quick Turn
 • Chip Quik Inc.
 • DK Red Quick Turn
 • Royal Circuits
 • Precision PCBS Quick Turn
 • WAGO Corporation
 • Schmartboard, Inc.
 • Advance Circuits
 • Weidmüller
 • Serpac
 • Injectorall Electronics
 • TubeDepot
 • Dreyer Electronics LLC
 • Visaton GmbH & Co. KG
 • Advance Circuits Quick Turn
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
8007
8007
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Non-Plated Through Hole (NPTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Square), Ground Plane Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

27,58000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4614
4614
Proto Board Type: Plugboard, Hard Metric Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: 3 Hole Pad (Both Sides) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

32,71000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4615
4615
Proto Board Type: Plugboard, Hard Metric Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: 3 Hole Pad (Both Sides) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 9.19" L x 6.30" W (233.4mm x 160.0mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

35,98000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 35,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8010
8010
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 13.00" L x 4.00" W (330.2mm x 101.6mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

43,98000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8006
8006
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 13.25" L x 5.00" W (336.6mm x 127.0mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

45,67000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8012
8012
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 11.00" L x 9.20" W (279.4mm x 233.7mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

62,22000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 62,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8013
8013
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 18.00" L x 10.50" W (457.2mm x 266.7mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

101,63000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1608
1608
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: 5 Hole Pad (Both Sides) Board Thickness: 0.063" (1.60mm) Size / Dimension: 2.17" L x 1.73" W (55.0mm x 44.0mm)

2,95000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1518
1518
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: 5 Hole Pad (Both Sides) Size / Dimension: 3.11" L x 1.70" W (78.9mm x 43.3mm)

7,50000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
589
589
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: 5 Hole Pad (Both Sides) Board Thickness: 0.063" (1.60mm) Size / Dimension: 2.17" L x 1.73" W (55.0mm x 44.0mm)

8,50000 US$

60

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
590
590
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: 5 Hole Pad (Both Sides) Board Thickness: 0.063" (1.60mm) Size / Dimension: 6.50" L x 2.20" W (165.0mm x 56.0mm)

19,95000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8025
8025
Proto Board Type: Plugboard, D-Sub Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)

22,75000 US$

67

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8008
8008
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

33,66000 US$

1585

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,66000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8020
8020
Proto Board Type: Plugboard, Hard Metric Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm) Pitch: 0.039" (1.00mm)

34,00000 US$

103

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4613
4613
Proto Board Type: Plugboard, Card Edge Plating: Non-Plated Through Hole (NPTH) Circuit Pattern: 3 Hole Pad (Both Sides) Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Size / Dimension: 13.25" L x 4.20" W (336.6mm x 106.7mm) Pitch: 0.100" (2.54mm)

76,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4784
4784
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Size / Dimension: 2.76" L x 1.18" W (70.0mm x 30.0mm)

2,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4785
4785
Proto Board Type: Breadboard, General Purpose Plating: Plated Through Hole (PTH) Circuit Pattern: Pad Per Hole (Round) Size / Dimension: 2.36" L x 1.57" W (60.0mm x 40.0mm)

2,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1010
1010
LAMINATE FR-4 36"X48"NO COPPER 0

147,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 147,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1030
1030
LAMINATE FR-4 36"X48"NO COPPER 0

147,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 147,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1050
1050
LAMINATE FR4 1OZ COPPER 1-SIDE

147,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 147,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail