9IC
Series:
 • JPW
 • Neopixel
 • Chibitronics
Mfr:
 • Adafruit Industries LLC
 • Matrix Orbital
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • Twin Industries
 • Gearbox Labs
 • OSEPP Electronics LTD
 • Microchip Technology
 • Parallax Inc.
 • Bud Industries
 • Molex
 • YAGEO
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • NTE Electronics, Inc
 • Digilent, Inc.
 • Schmartboard, Inc.
 • Remington Industries
 • Pololu Corporation
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • 3M
 • Kitronik Ltd.
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
923345-05-C
923345-05-C
Style: Pre-Formed for Breadboard Wire Gauge: 22 AWG Length: 0.500" (12.70mm) Color: Green Mounting Type: Through Hole

26,64000 US$

1031

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
923345-02-C
923345-02-C
Style: Pre-Formed for Breadboard Wire Gauge: 22 AWG Length: 0.200" (5.08mm) Color: Red Mounting Type: Surface Mount

26,64000 US$

340

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1954
1954
Style: Male to Female Wire Gauge: 28 AWG Length: 6.00" (152.40mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

1,95000 US$

645

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MIKROE-511
MIKROE-511
Style: Female to Female Length: 5.91" (150.00mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

3,00000 US$

384

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3142
3142
Style: Male to Male, Zippable, 40 Conductor Wire Gauge: 28 AWG Length: 6.00" (152.40mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

3,95000 US$

122

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1953
1953
Style: Male to Female Wire Gauge: 28 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Various

1,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3141
3141
Style: Female to Female, Zippable, 40 Conductor Wire Gauge: 28 AWG Length: 6.00" (152.40mm) Color: Various

2,95000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3310
3310
Style: Male to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Black Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

167

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3300
3300
Style: Female to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Black Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

138

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1703
1703
Style: Female to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 12.00" (304.80mm) Color: Various

19,95000 US$

157

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3800
3800
Style: Female to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 1.00" (25.40mm) Color: Black

2,45000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3820
3820
Style: Male to Male Wire Gauge: 26 AWG Length: 1.00" (25.40mm) Color: Black Mounting Type: Surface Mount

2,45000 US$

36

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3305
3305
Style: Female to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Green Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3306
3306
Style: Female to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Blue Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3320
3320
Style: Male to Male Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Black Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1751
1751
Style: Male to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 12.00" (304.80mm) Color: Brown Mounting Type: Surface Mount

4,99000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1766
1766
Style: Male to Male Wire Gauge: 26 AWG Length: 12.00" (304.80mm) Color: Blue Mounting Type: Surface Mount

4,99000 US$

272

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AC163029
AC163029
Style: Kit - Pre-Formed for Breadboard Length: 5.00" (127.00mm) Color: Various

16,81000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1765
1765
Style: Male to Male Wire Gauge: 26 AWG Length: 12.00" (304.80mm) Color: Green Mounting Type: Surface Mount

4,99000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1708
1708
Style: Male to Male Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

10,95000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail