9IC
Series:
 • 410
 • WonderMASK WA
 • WonderMASK PX
 • Techform TC-533
 • WonderMASK WSOL
 • Rover Mask 775
 • WonderMASK WX
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Multicore
 • CAIG Laboratories, Inc.
 • Techspray
 • MG Chemicals
 • GC Electronics
 • Chemtronics
 • SRA Soldering Products
 • Datak
 • ACL Staticide Inc
 • Prinsta
thêm dữ liệu
Package:
 • Bottle
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
CM1
CM1
Accessory Type: Solder Mask For Use With/Related Products: Printed Circuit Boards Shelf Life Start: Date of Manufacture Shelf Life Start: Date of Manufacture

182,39000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 182,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail