9IC
Series:
 • C
 • '2.0'
Mfr:
 • Powerlet
 • Bantam Tools
 • Jonard Tools
 • Tempo Communications
 • Greenlee Communications
 • Adafruit Industries LLC
 • Capital Advanced Technologies
 • iMakr
 • Jabil Inc.
 • SparkFun Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tube
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2119
2119
Type: Drill Bit Material: Carbide Diameter - Bit: 0.028" (0.70mm)

1,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2120
2120
Type: Drill Bit Material: Carbide Diameter - Bit: 0.035" (0.90mm)

1,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2121
2121
Type: Drill Bit Material: Carbide Diameter - Bit: 0.043" (1.10mm)

1,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2072
2072
Type: Drill Bit Material: Carbide Diameter - Bit: 0.020" (0.50mm)

3,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2073
2073
Type: Drill Bit Material: Carbide Diameter - Bit: 0.024" (0.60mm)

3,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
22004
22004
CNC BITS (5 BITS)

14,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail