9IC
Series:
 • Correct-A-Chip 1109814
 • Lynxmotion Smart Servo (LSS)
 • Correct-A-Chip 665000
 • Correct-A-Chip 35W000
 • 33000, Surfboards
 • 5000, UNI-SIP
 • 4000, UNI-SIP
 • Correct-A-Chip 1110748
 • 9000, Surfboards
 • ST-Adapt
 • 2000, UNI-SIP
 • 1000, UNI-SIP
 • 3000, UNI-SIP
 • Correct-A-Chip 351000
 • Proto-Advantage
 • Correct-A-Chip 350000
 • Correct-A-Chip 650000
 • 6000, Surfboards
 • MES
 • Correct-A-Chip 666000
 • Correct-A-Chip 505
 • Correct-A-Chip
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Texas Instruments
 • Capital Advanced Technologies
 • Global Specialties
 • CTR Electronics
 • Lynxmotion
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Phoenix Contact
 • Aries Electronics
 • Pololu Corporation
 • Logical Systems Inc.
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Kitronik Ltd.
 • Saiko Systems Ltd.
 • Adafruit Industries LLC
 • SchmalzTech, LLC
 • Smart Prototyping
 • Vector Electronics
 • Twin Industries
 • Chip Quik Inc.
 • Schmartboard, Inc.
 • Analog Devices Inc.
 • Dreyer Electronics LLC
 • Pi Supply
 • Focus LCDs
thêm dữ liệu
Package:
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
5104
5104
KITRONIK MICRO USB BREAKOUT BOAR

16,77600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,77600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1208
1208
Proto Board Type: SMD to DIP Number of Positions: 28 Size / Dimension: 1.400" L x 0.700" W (35.56mm x 17.78mm)

4,95000 US$

53

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ST-120
ST-120
Proto Board Type: SMD to DIP Board Thickness: 0.063" (1.60mm) Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 8 Pitch: 0.050" (1.27mm) Size / Dimension: 0.600" L x 0.600" W (15.24mm x 15.24mm)

1,49000 US$

310

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9163
9163
Proto Board Type: SMD to SIP Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 16 Pitch: 0.050" (1.27mm) Size / Dimension: 0.650" L x 1.600" W (16.51mm x 40.64mm)

5,16000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9165
9165
Proto Board Type: SMD to SIP Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 16 Pitch: 0.050" (1.27mm) Size / Dimension: 1.125" L x 1.925" W (28.58mm x 48.89mm)

5,62000 US$

29

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1377
1377
Proto Board Type: SMD to DIP Number of Positions: 48 Size / Dimension: 2.400" L x 0.800" W (60.96mm x 20.32mm)

5,95000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-13099
BOB-13099
Proto Board Type: Through Hole to SIP Number of Positions: 3 Size / Dimension: 1.850" L x 1.000" W (46.99mm x 25.40mm)

2,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-13005
BOB-13005
Proto Board Type: SMD to SIP Number of Positions: 7 Size / Dimension: 1.200" L x 1.100" W (30.48mm x 27.94mm)

2,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-350000-10
20-350000-10
Proto Board Type: SMD to DIP Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 20 Pitch: 0.050" (1.27mm) Size / Dimension: 2.000" L x 0.450" W (50.80mm x 11.43mm)

10,55000 US$

60

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
20-35W000-11-RC
20-35W000-11-RC
Proto Board Type: SMD to DIP Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 20 Pitch: 0.050" (1.27mm) Size / Dimension: 2.000" L x 0.500" W (50.80mm x 12.70mm)

25,79000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DIP-ADAPTER-EVM
DIP-ADAPTER-EVM
MODULE EVAL DIP ADAPTER

12,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
14-350000-10
14-350000-10
Proto Board Type: SMD to DIP Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 14 Pitch: 0.050" (1.27mm) Size / Dimension: 0.700" L x 0.450" W (17.78mm x 11.43mm)

10,55000 US$

195

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-00716
BOB-00716
Proto Board Type: Plated Through Hole to Plated Through Hole Number of Positions: 8 Size / Dimension: 0.700" L x 0.800" W (17.78mm x 20.32mm)

0,95000 US$

419

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-08891
BOB-08891
Proto Board Type: Plated Through Hole to Plated Through Hole Number of Positions: 6 Size / Dimension: 0.661" Dia (16.80mm)

0,95000 US$

465

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-09322
BOB-09322
Proto Board Type: Through Hole to SIP Number of Positions: 5 Size / Dimension: 0.800" L x 0.600" W (20.32mm x 15.24mm)

1,50000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-13773
BOB-13773
Proto Board Type: Plated Through Hole to Plated Through Hole Number of Positions: 4 Size / Dimension: 0.750" L x 0.750" W (19.05mm x 19.05mm)

1,95000 US$

316

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-14021
BOB-14021
RJ11 BREAKOUT

1,95000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-09110
BOB-09110
Proto Board Type: Through Hole to SIP Number of Positions: 14 Size / Dimension: 1.250" L x 1.000" W (31.75mm x 25.40mm)

1,95000 US$

113

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BOB-00497
BOB-00497
Proto Board Type: SMD to DIP Number of Positions: 8 Pitch: 0.025" (0.64mm) Size / Dimension: 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm)

2,95000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PA0049
PA0049
Proto Board Type: SMD to DIP Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: FR4 Epoxy Glass Number of Positions: 6 Pitch: 0.020" (0.50mm) Size / Dimension: 0.700" x 0.300" (17.78mm x 7.62mm)

3,19000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail