9IC
Series:
 • C2006
 • R600
 • C1012
 • WorkBench-IO
 • '2.0'
 • C4003
 • WorkBench 1007
 • Intra-Connector
 • Richco
 • Richco, CBG
 • ISOLOSS SL
 • Proto-Advantage
 • T44
 • VectorPak
 • T68
 • C0619
 • SchmartPatch
 • Intra-Switch
 • 418
 • DecalPRO fx
 • Ecell
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Bantam Tools
 • MG Chemicals
 • Dremel
 • Phase Dock Inc.
 • Adafruit Industries LLC
 • Capital Advanced Technologies
 • Global Specialties
 • Vector Electronics
 • iMakr
 • Chip Quik Inc.
 • Keystone Electronics
 • 3M - Aearo Technologies, LLC
 • GC Electronics
 • Inventables
 • Schmartboard, Inc.
 • Injectorall Electronics
 • Voltera
 • Pulsar
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • 3M
 • Essentra Components
thêm dữ liệu
Package:
 • Tube
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Sheet
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
922576-26-I
922576-26-I
26 PIN INTRA-CONNECTOR

156,63600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 156,63600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT1032
MT1032
6061 ALUMINUM BAR 4"X4"X0.25"

13,82000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K24A/M
K24A/M
PIN INBOARD .042" HOLE 1000/PKG

51,25744 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,25744 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K24C/M
K24C/M
PIN INBOARD .042" HOLE 1000/PKG

3,80921 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,80921 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R636-2
R636-2
CONN EDGE 72CONT SOLDRTAIL FLUSH

24,32000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T68/M
T68/M
TERMINAL MINIWRAP 1000PCS/PKG

68,93000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 68,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7121
7121
CARRIER BD

33,35873 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 33,35873 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7122
7122
CARRIER BD

63,54000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7124
7124
CARRIER BD

15,78029 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,78029 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5070
5070
PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .400"

0,15230 US$

24900

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5072
5072
PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .515"

0,15230 US$

7900

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5078
5078
PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .675"

0,15230 US$

33600

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5079
5079
PIN .025" SQUARE WIRE WRAP .720"

0,15230 US$

25300

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT1021
MT1021
LINOLEUM BLOCKS 3"X4"X0.9"

2,66635 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 167,98005 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT1022
MT1022
LINOLEUM BLOCKS 4"X5"X0.9"

3,99952 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 167,97984 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1440
1440
SOFTWR PCB WIZARD3 DESIGN LAYOUT

119,94929 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 119,94929 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1010
1010
KIT PCB STARTER W/LAMINATOR

51,63140 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 51,63140 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1013
1013
KIT DECALPRO MINI W/O LAMINATOR

15,26246 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,26246 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
549
549
INSULATING CAMBRIC 210 SQ. IN 9

21,06321 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,06321 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MT1000
MT1000
HIGH SPEED MACHINING WAX

34,34000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 171,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail