9IC
Series:
 • TAZ PRO
 • MINI
 • TAZ PRO XT
 • Taz Sidekick 289
 • TAZ Workhorse
 • Overlord
 • '2.0'
 • Axi 2
 • Mini 2
 • Taz Pro S
 • Taz Sidekick 747
 • TAZ 6
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd
 • Dremel
 • BotFactory
 • Matter and Form
 • Makeblock Co., LTD.
 • iMakr
 • Artillery 3D Technology Co., Ltd
 • SparkFun Electronics
 • SynDaver
 • DFRobot
 • LulzBot
 • Seeed Technology Co., Ltd
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
80020
80020
Contents: 3D Printer, Accessories, Cable(s), SD Card, Tool Kit, Materials Starter Kit Working Dimensions: 6.299" x 6.299" x 5.709" (160.00mm x 160.00mm x 145.00mm) Interface: Wi-Fi, USB Cable, USB Disk Voltage - Supply: 105 ~ 240V

1.619,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.619,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail