9IC
Mfr:
 • Pimoroni有限公司
 • Visaton GmbH&Co.KG
 • Powerlet
 • Polymaker
 • 股份有限公司Digilent。
 • Pi供应
 • CAIG实验室,股份有限公司。
 • Coex
 • 纳米3D打印
 • 高级电路
 • ACL Staticide公司
 • YAGEO
 • DOW
 • Serpac
 • TubeDepot
 • NTE电子公司
 • 雷明顿工业
 • 逻辑系统股份有限公司。
 • 埃伦科
 • 哈蒙德制造
 • Saiko Systems有限公司。
 • Makeblock有限公司。
 • Artillery 3D Technology Co., Ltd
 • SynDaver
 • 与形式
 • 智能原型
 • 端子
 • BusBoard原型系统
 • Chip Quik股份有限公司。
 • 发明
 • DFRobot
 • HumiSeal
 • SchmalzTech,LLC
 • Phase Dock股份有限公司。
 • Essentra组件
 • Vector Electronics
 • 精密PCBS快速转弯
 • 阿达弗瑞工业有限责任公司
 • 巴德工业
 • MG化学品
 • Voltera
 • LulzBot
 • DK红色快速转弯
 • Jonard Tools
 • Lynxmotion
 • 德雷梅尔
 • Prinsta
 • 矩阵轨道
 • 推塑料
 • 股份有限公司Schmartboard。
 • 脉冲星
 • Protoplant,Protoplasta的制造商
 • Aries Electronics
 • Seeed科技有限公司
 • Kitronik有限公司。
 • 莫仕连接器
 • Jabil Digital Manufacturing
 • 双子工业
 • OSEPP电子有限公司
 • 齿轮箱实验室
 • BotFactory
 • Kimya
 • 皇家赛道快速转弯
 • 阿德伟诺
 • Galco工业电子
 • 看到快速转弯
 • 微芯片技术
 • GC电子
 • Advance Circuits Quick Turn
 • 资本先进技术
 • 精密PCBS
 • Parallax股份有限公司。
 • 菲尼克斯电气
 • 深圳市科锐三维科技有限公司
 • 全球特色菜
 • MikroElektronika
 • Seeed
 • Bantam工具
 • 化学电子学
 • Pololu公司
 • Techspray
 • BuildTak
 • B&K Precision
 • Keene Village Plastics
 • iMakr
 • 德州仪器
 • Nightshade Electronics
 • 300万
 • 皇家赛道
 • Digi-Key电子
 • WAGO Corporation
 • SparkFun电子
 • Weidmüller
 • 捷普股份有限公司。
 • Injectorall Electronics
 • DK红色
 • 德雷尔电子有限责任公司
 • 3DXTECH
 • 阿信科技股份有限公司。
 • IC3D Printers
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
923345-05-C
923345-05-C
Style: Pre-Formed for Breadboard Wire Gauge: 22 AWG Length: 0.500" (12.70mm) Color: Green Mounting Type: Through Hole

26,64000 US$

1031

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
923345-02-C
923345-02-C
Style: Pre-Formed for Breadboard Wire Gauge: 22 AWG Length: 0.200" (5.08mm) Color: Red Mounting Type: Surface Mount

26,64000 US$

340

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4539
4539
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.20" L x 2.10" W (81.3mm x 53.3mm) Number of Terminal Strips: 2 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 400 Number of Binding Posts: 0

5,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1954
1954
Style: Male to Female Wire Gauge: 28 AWG Length: 6.00" (152.40mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

1,95000 US$

645

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PB-10
PB-10
EXT PWRD BREADBOARD 840 TIE-PNT

39,22000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MIKROE-511
MIKROE-511
Style: Female to Female Length: 5.91" (150.00mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

3,00000 US$

384

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
555
555
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm) Mounting Type: Surface Mount

27,22000 US$

129

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3142
3142
Style: Male to Male, Zippable, 40 Conductor Wire Gauge: 28 AWG Length: 6.00" (152.40mm) Color: Various Mounting Type: Surface Mount

3,95000 US$

122

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
540
540
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm) Mounting Type: Surface Mount

10,03000 US$

124

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1953
1953
Style: Male to Female Wire Gauge: 28 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Various

1,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3141
3141
Style: Female to Female, Zippable, 40 Conductor Wire Gauge: 28 AWG Length: 6.00" (152.40mm) Color: Various

2,95000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
589
589
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz. Size / Dimension: 9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

15,64000 US$

103

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
503
503
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm)

6,85000 US$

48

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
351
351
Type: Terminal Strip (No Frame) Size / Dimension: 3.20" x 2.10" (81.3mm x 53.3mm) Number of Terminal Strips: 1 Number of Distribution Buses: 2 Number of Tie Points (Total): 400

3,75000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3310
3310
Style: Male to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Black Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

167

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
506
506
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) Mounting Type: Surface Mount

8,00000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3300
3300
Style: Female to Female Wire Gauge: 26 AWG Length: 3.00" (76.20mm) Color: Black Mounting Type: Surface Mount

2,85000 US$

138

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
586
586
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.031" (0.79mm) 1/32" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm) Mounting Type: Surface Mount

9,15000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
509
509
Proto Board Type: Copper Clad, Uncoated Board Thickness: 0.062" (1.57mm) 1/16" Material: Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz. Size / Dimension: 6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm) Mounting Type: Surface Mount

10,03000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
353
353
Type: Assembly (On Frame) Size / Dimension: 8.50" x 5.25" (215.9mm x 133.4mm) Number of Terminal Strips: 2 Number of Distribution Buses: 4 Number of Tie Points (Total): 1660 Number of Binding Posts: 3

14,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail