9IC
Series:
 • PW182RB
 • TP-POE
 • POE576U
 • PW182RA
 • POE60U
 • POE75x
 • POE370U
 • GT-96300-36VV-T3-PP
 • POE20U
 • MiniMc
 • GT-96180-1856-T2-AP
 • POE30
 • POE-MSPLT
 • PowerDsine
 • POE16R
 • FLEX-Base
 • FLEX4
 • AL-PWS
 • GT-96300-3656-R3A-AP
 • POE
 • INJ-102GT
 • GT-96180-18VV-T2-PP
 • 1701+
 • POE240U
 • POE31X
 • GT-96300-3656-T3-AP
 • POE45
 • POE75U
 • GT-96300-36VV-T2-PP
 • FLEX-C
 • GT-96300-3656-R2-AP
 • POE15W
 • POE90
 • TP-DC
 • POE120
 • CopperLink
 • EC-Base
 • POE75D
 • POE15M
 • PW183RA
 • PSA16U
 • PW183RB
 • POE90U
 • POE14
 • TP-DCDC
 • N-TRON
 • LS15
 • GT-96300-3656-T2-AP
 • POE62U
 • TP-SW8
 • EC4
 • PENB1020A
 • POE806U
 • SPL-101GT
 • TINJ-101GT
 • TINJ-101
 • PENB1020B
 • GT-96180-1856-R2-AP
 • POE125U
 • PSA15R
 • INJ-101GT
 • EC-Link
 • GT-96180-1856-R3A-AP
 • POE21
 • PW180KA
 • POE60
 • GT-96180-1856-T3-AP
 • PW180KB
 • POE61
 • PENT1080
 • POE33S
 • GT-96180-WWVV-T3-PP
 • PENT1040A
 • POEA30U
 • POE36x
 • POE33U
 • PENT1040D
 • POE29U
 • TNS-200IN
 • PENT1040B
 • PENT1040C
 • POE29W
 • PENB1035B
 • TP-MS3xx
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Advantech Corp
 • ORing Networking
 • Phihong USA
 • Microchip Technology
 • Comet America, LP
 • Falcon
 • Moxa
 • IC Intracom
 • TEKTELIC Communications Inc.
 • Phoenix Contact
 • Powerbx Inc.
 • ATX LED Consultants Inc
 • Hirschmann
 • CITEL INC
 • GlobTek, Inc.
 • ICP DAS USA INC
 • Laird Connectivity Inc.
 • Tycon Systems Inc.
 • American Electrical Inc.
 • SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands
 • Adafruit Industries LLC
 • LEA Networks
 • Patton Electronics
 • NVT Phybridge
 • Digi
 • Archimedes Controls
 • Microsemi Corporation
 • Tripp Lite
 • Signamax
 • Perle Systems
 • Groit
 • Coolgear
 • Ditek
 • Business Systems Connection, Inc.
 • Trendnet
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
PD-9006G/ACDC/M-EU
PD-9006G/ACDC/M-EU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 6 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.060,60400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.303,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9006G/ACDC/M-AU
PD-9006G/ACDC/M-AU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 6 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.060,60400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.303,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9006G/ACDC/M-JP
PD-9006G/ACDC/M-JP
Type: Midspan Injector Number of Ports: 6 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.060,60400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.303,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9006G/ACDC/M-UK
PD-9006G/ACDC/M-UK
Type: Midspan Injector Number of Ports: 6 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.060,60400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.303,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9006G/ACDC/M-US
PD-9006G/ACDC/M-US
Type: Midspan Injector Number of Ports: 6 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.060,60400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.303,02000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9012G/ACDC/M-US
PD-9012G/ACDC/M-US
Type: Midspan Injector Number of Ports: 12 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.414,53000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7.072,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9606GC/AC-EU
PD-9606GC/AC-EU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 6 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 90W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.650,48000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.252,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9024G/ACDC/M-EU
PD-9024G/ACDC/M-EU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 24 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 36W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

1.768,45600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.842,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9512GC/AC-UK
PD-9512GC/AC-UK
Type: Midspan Injector Number of Ports: 12 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 60W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

2.122,38000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10.611,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9612GC/AC
PD-9612GC/AC
Type: Midspan Injector Number of Ports: 12 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 90W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

2.358,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11.791,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9612GC/AC-EU
PD-9612GC/AC-EU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 12 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 90W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

2.358,33000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11.791,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-3501G/AC-US
PD-3501G/AC-US
Type: Midspan Injector Number of Ports: 1 Voltage - Output: 48V Power (Watts) - Per Port: 15.4W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Desktop

52,56000 US$

899

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9001GR/AT/AC-US
PD-9001GR/AT/AC-US
Type: Midspan Injector Number of Ports: 1 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 30W Operating Temperature: -20°C ~ 40°C Mounting Type: Desktop

84,74000 US$

10110

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 84,74000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9624GC/AC-US
PD-9624GC/AC-US
Type: Midspan Injector Number of Ports: 24 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 90W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

3.067,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15.336,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9624GC/AC-EU
PD-9624GC/AC-EU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 24 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 90W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Rack Mount

3.067,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15.336,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-3501G/AC-EU
PD-3501G/AC-EU
Type: Midspan Injector Number of Ports: 1 Voltage - Output: 48V Power (Watts) - Per Port: 15.4W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Desktop

52,56000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3239
3239
Type: Splitter Number of Ports: 1 Voltage - Output: 5V, 9V, 12V Mounting Type: Desktop

24,95000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9501GC/AC-JP
PD-9501GC/AC-JP
Type: Midspan Injector Number of Ports: 1 Voltage - Output: 55V Power (Watts) - Per Port: 60W Operating Temperature: 0°C ~ 40°C Mounting Type: Desktop

127,64000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 127,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9601GC/AC-US
PD-9601GC/AC-US
Type: Midspan Injector Number of Ports: 1 Voltage - Output: 54V Power (Watts) - Per Port: 90W Operating Temperature: -10°C ~ 40°C Mounting Type: Desktop

175,78000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 175,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PD-9501GCO/AC
PD-9501GCO/AC
Type: Midspan Injector Number of Ports: 1 Voltage - Output: 54V Power (Watts) - Per Port: 60W Operating Temperature: -40°C ~ 65°C Mounting Type: Desktop

329,16000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 329,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail