9IC
Series:
 • NMP
 • NEVO+
 • ULTIMOD
 • C
 • CoolX600 NFF
 • LPM
 • powerMods
 • COOLX3000
 • CoolX1800
 • VCCM600
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Vox Power Ltd.
 • Bel Power Solutions
 • Advanced Energy
 • Sanken
 • MEAN WELL USA Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
OPA3
OPA3
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 24V (9 ~ 30V) Power (Watts): 450 W Current - Output (Max): 15A

103,40000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
OPA
OPA
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 5V (1.5 ~ 7.5V) Power (Watts): 125 W Current - Output (Max): 25A

79,38000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG7
XG7
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 24V (5 ~ 28V) Power (Watts): 120 W Current - Output (Max): 5A

120,07000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 120,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG8
XG8
Type: DC Output Module Number of Outputs: 2 Voltage - Output: 24V (5 ~ 28V) Power (Watts): 144 W Current - Output (Max): 3A, 3A

166,87000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 166,87000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG1
XG1
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 2.5V (1.5 ~ 3.6V) Power (Watts): 125 W Current - Output (Max): 50A

178,71000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG2
XG2
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 5V (3.2 ~ 6V) Power (Watts): 200 W Current - Output (Max): 40A

178,71000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG3
XG3
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 12V (6.0 ~ 15.0V) Power (Watts): 240 W Current - Output (Max): 20A

178,71000 US$

66

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG4
XG4
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 24V (12 ~ 30V) Power (Watts): 240 W Current - Output (Max): 10A

178,71000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG5
XG5
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 48V (28 ~ 58V) Power (Watts): 288 W Current - Output (Max): 6A

178,71000 US$

109

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 178,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG4C
XG4C
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 24V (12 ~ 30V) Power (Watts): 240 W Current - Output (Max): 10A

184,13000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 184,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CMD
CMD
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 48V (28 ~ 58V) Power (Watts): 200 W Current - Output (Max): 4.17A

144,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 144,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
XG2C
XG2C
Type: DC Output Module Number of Outputs: 1 Voltage - Output: 5V (3.2 ~ 6V) Power (Watts): 200 W Current - Output (Max): 40A

185,11000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 185,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail