9IC
Series:
 • Xgen, XQ
 • C
 • Xgen, XR
 • NMP (650W)
 • Xgen, XM
 • UltiMod, UX
 • Xgen, XL
 • CoolX600 NFF
 • Xgen, XN
 • LPM
 • Xgen, XZ
 • LMM
 • Xgen, XT
 • Xgen, XW
 • CoolX1800
 • Xgen, XV
 • Xgen, XC
 • Xgen, XB
 • NMP (1200W)
 • CoolX1000
 • Xgen, XH
 • Xgen, XK
 • COOLX1000
 • Xgen, XF
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Vicor Corporation
 • Bel Power Solutions
 • Advanced Energy
 • Sanken
 • ABB Power Electronics Inc.
 • MEAN WELL USA Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail