9IC
Mfr:
 • Recom Power
 • 欧姆龙自动化与安全
 • TT电子/电力合作伙伴股份有限公司。
 • Toko美国股份有限公司。
 • 赫希曼
 • ETA-USA
 • ERP Power,LLC
 • Phihong USA
 • FSP技术股份有限公司。
 • 阿特新科技//Astec Power部门
 • 村田电力解决方案股份有限公司。
 • 巴卢夫
 • Mornsun America,LLC
 • 先进能源
 • Inventus Power
 • Autonics
 • 理想动力有限公司。
 • Conta-Clip,股份有限公司。
 • Jasper Electronics
 • EOS电源
 • TDK-Lambda美洲公司
 • 匀浆器
 • Kaga Electronics USA
 • Vicor公司
 • aimtec
 • XP Power
 • Tripp Lite
 • 舱口照明
 • Vox Power有限公司。
 • 西门子
 • 科塞尔美国股份有限公司。
 • 德尔塔电子
 • 阿拉斯电力技术公司
 • P-DUKE技术,股份有限公司。
 • 欧姆美洲
 • 托马斯研究产品
 • SL电力电子Condor/Ault品牌制造
 • 红狮控制
 • 日本三垦
 • 数字电力公司
 • Selec Controls美国股份有限公司。
 • iBASE技术
 • Powerbox
 • 哈蒙德制造
 • N2功率
 • Qualtek
 • 菲尼克斯电气
 • Triad Magnetics
 • Astrodyne TDI
 • Artesyn嵌入式技术/嵌入式电源
 • GlobTek,股份有限公司。
 • 宙斯盾电力系统
 • 塔穆拉
 • 集成电源设计
 • Bel Power解决方案
 • Carlo Gavazzi股份有限公司。
 • 台湾路昌
 • 海鹰
 • MEAN WELL美国股份有限公司。
 • SolaHD
 • Artesyn嵌入式电源
 • Tri Mag有限责任公司
 • C-TON工业
 • Daburn
 • Advantech公司
 • D组件
 • Vector Electronics
 • Cotek
 • CUI股份有限公司。
 • TechLogix网络
 • 辛康电子有限公司
 • WAGO Corporation
 • Weidmüller
 • ABB电力电子股份有限公司。
 • 增强电子产品
 • 国际电源直流电源
 • Traco Power
 • ProMik
thêm dữ liệu
Package:
 • 零售套餐
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
BPE2G
BPE2G
Form: Wall Mount Voltage - Output: 24VAC Current - Output (Max): 1.67A Power (Watts): 40 W

27,72000 US$

929

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BPD2E
BPD2E
Form: Wall Mount Voltage - Output: 12VAC Current - Output (Max): 1.67A Power (Watts): 20 W

19,08000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BPD2FF
BPD2FF
Form: Wall Mount Voltage - Output: 18VAC Current - Output (Max): 1.11A Power (Watts): 20 W

19,08000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BPD2G
BPD2G
Form: Wall Mount Voltage - Output: 24VAC Current - Output (Max): 830mA Power (Watts): 20 W

19,08000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HEP-150-24A
HEP-150-24A
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 151W Efficiency: 93% Operating Temperature: -55°C ~ 70°C (With Derating)

99,09000 US$

42

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 99,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RPS-400-24-C
RPS-400-24-C
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 252W (401W Forced Air) Efficiency: 93% Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (With Derating)

101,55000 US$

748

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HEP-185-24A
HEP-185-24A
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 187W Efficiency: 93.5% Operating Temperature: -55°C ~ 70°C (With Derating)

102,25000 US$

410

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MSP-200-24
MSP-200-24
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 202W Efficiency: 88% Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (With Derating)

102,96000 US$

336

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HRP-300-24
HRP-300-24
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 336W Efficiency: 87% Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (With Derating)

102,96000 US$

483

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VSBU-120-24
VSBU-120-24
Type: Open Frame Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 120W Efficiency: 80% Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (With Derating)

103,16000 US$

169

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EPP-500-24
EPP-500-24
Type: Open Frame Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 322W (499W Forced Air) Efficiency: 93% Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (With Derating)

106,65000 US$

274

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 106,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PMC-24V300W1BA
PMC-24V300W1BA
Type: Enclosed Number of Outputs: 2 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 300W Efficiency: 87% Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (With Derating)

95,27000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 95,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SE-600-12
SE-600-12
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 12V Power (Watts): 600W Efficiency: 83% Operating Temperature: -20°C ~ 60°C (With Derating)

108,40000 US$

232

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 108,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SE-600-48
SE-600-48
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 48V Power (Watts): 600W Efficiency: 88% Operating Temperature: -20°C ~ 60°C (With Derating)

108,40000 US$

3764

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 108,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HC24-2.4-AG
HC24-2.4-AG
Type: Linear Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 58W Efficiency: 60% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

98,05000 US$

98

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 98,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SE-600-24
SE-600-24
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 600W Efficiency: 87% Operating Temperature: -20°C ~ 60°C (With Derating)

108,40000 US$

184

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 108,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CPS253-M
CPS253-M
Type: Open Frame Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 12V Power (Watts): 155W (250W Forced Air) Efficiency: 93% Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (With Derating)

100,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 100,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VMS-200-24-CNF
VMS-200-24-CNF
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 24V Power (Watts): 200W Efficiency: 93.5% Operating Temperature: -20°C ~ 80°C (With Derating)

116,90000 US$

183

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 116,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RSP-500-5
RSP-500-5
Type: Enclosed Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 5V Power (Watts): 450W Efficiency: 84% Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (With Derating)

117,19000 US$

308

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 117,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HC5-6/OVP-AG
HC5-6/OVP-AG
Type: Linear Number of Outputs: 1 Voltage - Output 1: 5V Power (Watts): 30W Efficiency: 45% Operating Temperature: 0°C ~ 50°C

102,57000 US$

227

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 102,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail