9IC
Mfr:
 • 达本电子
 • Recom Power
 • HenLv Power
 • Powerex股份有限公司。
 • TT电子/电力合作伙伴股份有限公司。
 • ETA-USA
 • GAPTEC电子
 • Torex半导体有限公司
 • 阿特新科技//Astec Power部门
 • 德尔塔电子/新技术
 • Synqor
 • 村田电力解决方案股份有限公司。
 • 电力趋势
 • Mornsun America,LLC
 • THine Solutions,股份有限公司。
 • 先进能源
 • 股份有限公司Digilent。
 • Gaia转换器
 • Central Technologies
 • 股份有限公司RDI。
 • 美国瑞萨电子公司
 • 信息
 • TDK-Lambda美洲公司
 • 股份有限公司MaxLinear。
 • 匀浆器
 • Kaga Electronics USA
 • Vicor公司
 • aimtec
 • 有限公司。
 • XP Power
 • 模拟设备股份有限公司。
 • 柔性电源模块
 • 科塞尔美国股份有限公司。
 • 德尔塔电子
 • P-DUKE技术,股份有限公司。
 • 红狮控制
 • 微芯片技术
 • 日本三垦
 • 数字电力公司
 • 罗姆
 • 意法半导体
 • 伯尔·布朗
 • 村田电子
 • Zettler Magnetics
 • Astrodyne TDI
 • GlobTek,股份有限公司。
 • 松下电子元件
 • 塔穆拉
 • 伊顿电子事业部
 • Bel Power解决方案
 • MEAN WELL美国股份有限公司。
 • Semtech公司
 • TDK株式会社
 • DFRobot
 • Cita Technologies有限责任公司。
 • Artesyn嵌入式电源
 • 单片电力系统股份有限公司。
 • NVE公司/隔离产品
 • Pololu公司
 • 模拟设备股份有限公司/Maxim集成
 • Daburn
 • 半导体
 • D组件
 • 德州仪器
 • 贝尔保险丝股份有限公司。
 • CUI股份有限公司。
 • HVM技术,股份有限公司。
 • 辛康电子有限公司
 • 广濑电气株式会社
 • 国家半导体
 • 股份有限公司模拟技术公司。
 • Würth Elektronik
 • WAGO Corporation
 • SparkFun电子
 • ABB电力电子股份有限公司。
 • 中科网威
 • 取消
 • 股份有限公司半导体电路。
 • Traco Power
thêm dữ liệu
Package:
 • 纸袋
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
AIF04ZPFC-02NTL
AIF04ZPFC-02NTL
Power (Watts): 1600 W Efficiency: 95% Package / Case: 34-DIP Module, 24 Leads Operating Temperature: -20°C ~ 100°C Mounting Type: Through Hole

311,15000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 311,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PSK-15B-S12
PSK-15B-S12
Power (Watts): 15 W Efficiency: 84.5% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -25°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

17,51000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECL10US24-P
ECL10US24-P
Power (Watts): 10 W Efficiency: 82% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -20°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

23,66875 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 189,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAC05-12SK/277
RAC05-12SK/277
Power (Watts): 5 W Efficiency: 83% Package / Case: 9-DIP Module, 4 Leads Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

12,28000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAC06-09SC
RAC06-09SC
Power (Watts): 6 W Efficiency: 78% Package / Case: 5-DIP Module, 4 Leads Operating Temperature: -25°C ~ 75°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

18,39000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VSK-S15-9U
VSK-S15-9U
Power (Watts): 15 W Efficiency: 78% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

21,25000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AIF04ZPFC-01NTL
AIF04ZPFC-01NTL
Power (Watts): 1600 W Efficiency: 95% Package / Case: 34-DIP Module, 24 Leads Operating Temperature: -20°C ~ 100°C Mounting Type: Through Hole

311,15000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 311,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAC04-24SA
RAC04-24SA
Power (Watts): 4 W Efficiency: 77% Package / Case: 7-DIP Module Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

28,14000 US$

484

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ECE05US48
ECE05US48
Power (Watts): 5 W Efficiency: 85% Package / Case: 5-DIP Module Operating Temperature: -25°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

19,28000 US$

61

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VSK-S15-48U
VSK-S15-48U
Power (Watts): 15 W Efficiency: 85% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -40°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

21,30000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PFE500F-28
PFE500F-28
Power (Watts): 500 W Efficiency: 86% Package / Case: 17-DIP Module, Full Brick Operating Temperature: -40°C ~ 100°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

375,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 375,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MPM-20-5
MPM-20-5
Power (Watts): 20 W Efficiency: 85% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -35°C ~ 85°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

18,54000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAC20-12DK
RAC20-12DK
Voltage - Output 2: -12V Power (Watts): 20 W Efficiency: 84% Package / Case: 5-DIP Module Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

14,35000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAC05-3.3SC
RAC05-3.3SC
Power (Watts): 5 W Efficiency: 70% Package / Case: 5-DIP Module, 4 Leads Operating Temperature: -25°C ~ 75°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

19,35000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
KPS10-12
KPS10-12
Power (Watts): 10 W Efficiency: 75% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

23,23000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PFE500F-48
PFE500F-48
Power (Watts): 500 W Efficiency: 86% Package / Case: 17-DIP Module, Full Brick Operating Temperature: -40°C ~ 100°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

375,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 375,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IRM-60-5
IRM-60-5
Power (Watts): 50 W Efficiency: 84% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

18,75000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RAC02-3.3SC
RAC02-3.3SC
Power (Watts): 2 W Efficiency: 66% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -25°C ~ 85°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

16,42000 US$

63

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IRM-05-3.3
IRM-05-3.3
Power (Watts): 4.1 W Efficiency: 68% Package / Case: 4-DIP Module Operating Temperature: -30°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

9,34000 US$

899

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
VCP15US12-E
VCP15US12-E
Power (Watts): 15 W Efficiency: 82% Package / Case: 5-DIP Module Operating Temperature: 0°C ~ 70°C (With Derating) Mounting Type: Through Hole

19,95000 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail