9IC
Series:
 • 89
 • EVM-36GA Dust-Proof
 • Trimpot 3224 - Sealed
 • Trimpot 3313 - Sealed
 • PT10
 • 409, Citec
 • PT15
 • T63
 • TGN 825 M
 • 1211
 • PVF2
 • 90
 • Trimpot 3252 - Sealed
 • SM3
 • 91
 • Trimpot 3009 - Sealed
 • 93
 • SM4
 • 3213, Citec
 • FT-63
 • SM31
 • Trimpot 3082 - Sealed
 • 3315, Citec
 • CB15, Citec
 • Trimpot 3260 - Sealed
 • N-15
 • Trimpot 3318 - Open Frame
 • Trimpot 3302 - Open Frame
 • CB6, Citec
 • Trimpot 3266 - Sealed
 • Trimpot TC33 - Open Frame
 • Trimpot RJ26/RJR26-Sealed
 • 3150, Citec
 • 363
 • PSC10
 • T73
 • 364
 • 6
 • Trimpot 3309 - Open Frame
 • 3366
 • Trimpot TC86 - Open Frame
 • SMU
 • Accutrim1202Y
 • 3121, Citec
 • Trimpot 3005 - Sealed
 • Trimpot 3306 - Open Frame
 • 22
 • 23
 • PS15
 • Trimpot 3250 - Sealed
 • 25
 • EVM-31GA Dust-Proof
 • PS10
 • 3240, Citec
 • Trimpot 3057 - Sealed
 • Accutrim1202L
 • PSC15
 • Accutrim1202P
 • Trimpot 3364 - Open Frame
 • Trimpot 3314 - Sealed
 • Trimpot 3296 - Sealed
 • 4275, Citec
 • 3203, Citec
 • CT94
 • 1113
 • 415
 • Trimpot 3329 - Sealed
 • CT15, Citec
 • Trimpot TC03 - Open Frame
 • TS63
 • 3204, Citec
 • Trimpot 3214 - Sealed
 • TSM4
 • 35
 • ST15
 • T7
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • CT6, Citec
 • 262
 • T93
 • CB10, Citec
 • CT20
 • PVG5
 • 1248
 • RJ-13
 • 3142, Citec
 • 4290, Citec
 • 3135, Citec
 • PVG3
 • 306
 • T18
 • TS53
 • Accutrim1240W
 • SM42
 • Accutrim1240X
 • 43
 • SM43
 • 44
 • 45
 • 9301
 • Accutrim1280G
 • PV12
 • 3270, Citec
 • Accutrim1240P
 • Trimpot 3386 - Sealed
 • PT-6
 • 3103, Citec
 • 392
 • Trimpot 3362 - Sealed
 • Trimpot TC42 - Open Frame
 • PS6
 • 4265, Citec
 • TS3
 • Trimpot 3006 - Sealed
 • Trimpot 3059 - Sealed
 • N-6R
 • Accutrim1202LB
 • N6
 • Trimpot 3319 - Open Frame
 • Trimpot RJ24/RJR24-Sealed
 • Trimpot 3361 - Sealed
 • PTC15
 • Trimpot TC89 - Open Frame
 • PTC-10
 • PVA2
 • 433, Citec
 • 201
 • 1268
 • Trimpot 3303 - Open Frame
 • Trimpot TC73 - Closed Frame
 • ST42
 • 3130, Citec
 • PVZ3
 • PVZ2
 • EVN
 • 62
 • 1309
 • EVM
 • 63
 • 64
 • 66
 • PV32
 • 67
 • 68
 • TM-7
 • Trimpot 3262 - Sealed
 • RJ-5
 • Trimpot 3345 - Sealed
 • RJ-6
 • 4295, Citec
 • PV36
 • 416, Citec
 • 470, Citec
 • Accutrim1202YB
 • PV37
 • Trimpot 3299 - Sealed
 • Trimpot 3290 - Sealed
 • 72
 • Trimpot 3223 - Sealed
 • Trimpot 3312 - Sealed
 • 78
 • Trimpot 3269 - Sealed
 • CT6
 • 4270, Citec
 • Trimpot TC76 - Closed Frame
 • CT9
 • Accutrim1285G
 • PC910, Citec
 • ST2
 • ST4
 • 343
 • ST-32
 • ST3
 • Trimpot 3339 - Sealed
 • ST5
 • ST7
 • RJ-4
 • 82
 • Trimpot 3292 - Sealed
 • 83
 • PVC6
 • Accutrim1260W
 • 84
 • Accutrim1260X
 • 1208
thêm dữ liệu
Mfr:
 • KYOCERA AVX
 • Amphenol Piher Sensing Systems
 • Adafruit Industries LLC
 • TE Connectivity Passive Product
 • Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group)
 • Vishay Spectrol
 • Bourns Inc.
 • Nidec Copal Electronics
 • Parallax Inc.
 • Vishay Sfernice
 • TE Connectivity Deutsch Connectors
 • NTE Electronics, Inc
 • Panasonic Electronic Components
 • Honeywell Sensing and Productivity Solutions
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components
 • TubeDepot
 • CTS Electrocomponents
 • SparkFun Electronics
 • Ohmite
 • TT Electronics/BI
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3224W-1-503E
3224W-1-503E
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: J Lead Mounting Type: Surface Mount

0,63060 US$

1559

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,63060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
M64W103KB40
M64W103KB40
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

3,76389 US$

3707

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,76389 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3299W-1-103LF
3299W-1-103LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

5,31937 US$

4033

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,31937 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3299W-1-503LF
3299W-1-503LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

3,43000 US$

10894

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,43000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3299W-1-502LF
3299W-1-502LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

1,44229 US$

2217

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,44229 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3224X-1-502E
3224X-1-502E
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: Gull Wing Mounting Type: Surface Mount

2,06622 US$

13252

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,06622 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3224X-1-102E
3224X-1-102E
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: Gull Wing Mounting Type: Surface Mount

4,82000 US$

6243

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3224X-1-503E
3224X-1-503E
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: Gull Wing Mounting Type: Surface Mount

4,82000 US$

4029

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PVG5A200C03R00
PVG5A200C03R00
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 20 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: J Lead Mounting Type: Surface Mount

2,93000 US$

2135

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3224X-1-103E
3224X-1-103E
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: Gull Wing Mounting Type: Surface Mount

0,89091 US$

8504

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,89091 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T93YA502KT20
T93YA502KT20
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

1,99948 US$

1208

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,99948 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3224X-1-202E
3224X-1-202E
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 2 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: Gull Wing Mounting Type: Surface Mount

4,82000 US$

1036

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T93YA503KT20
T93YA503KT20
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

2,06000 US$

4634

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3266P-1-103LF
3266P-1-103LF
Adjustment Type: Side Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

4,20000 US$

5934

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T93YB103KT20
T93YB103KT20
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

2,70031 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,70031 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3266W-1-202LF
3266W-1-202LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 2 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

1,64910 US$

4977

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,64910 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T93YB203KT20
T93YB203KT20
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 20 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

2,06000 US$

413

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3266W-1-201LF
3266W-1-201LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 200 Ohms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

0,73770 US$

3916

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,73770 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T93YA202KT20
T93YA202KT20
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 2 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

2,06000 US$

2143

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3266W-1-102LF
3266W-1-102LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±10% Power (Watts): 0.25W, 1/4W Termination Style: PC Pins Mounting Type: Through Hole

1,13490 US$

2164

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,13490 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail