9IC
Series:
 • PC908, Citec
 • Trimpot 3345 - Sealed
 • 91
 • EVL
 • Trimpot 3352 - Open Frame
 • EVU-TU
 • EVU-TW
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Electro-Sensors, Inc.
 • Panasonic Electronic Components
 • TE Connectivity Passive Product
 • Bourns Inc.
 • TT Electronics/BI
thêm dữ liệu
Package:
 • Tape & Reel (TR)
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3352E-1-101LF
3352E-1-101LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 100 Ohms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

1,69100 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 845,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352P-1-103
3352P-1-103
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

1,80500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 902,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-102
3352T-1-102
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

1,80500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 902,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-103
3352T-1-103
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

1,80500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 902,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
91AR10KLF
91AR10KLF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,03000 US$

2130

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-104LF
3352T-1-104LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 100 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

22467

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-103LF
3352T-1-103LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

1,25802 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,25802 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352W-1-103LF
3352W-1-103LF
Adjustment Type: Side Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

892

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352P-1-103LF
3352P-1-103LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

967

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-503LF
3352T-1-503LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 50 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,10975 US$

1236

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,10975 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352W-1-102LF
3352W-1-102LF
Adjustment Type: Side Adjustment Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

1454

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-202LF
3352T-1-202LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 2 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

2832

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-105LF
3352T-1-105LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 MOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

1062

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-253LF
3352T-1-253LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 25 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

1134

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352E-1-103LF
3352E-1-103LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 10 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,97000 US$

1456

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
91AR1MEGLF
91AR1MEGLF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 MOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,03000 US$

1187

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352E-1-105LF
3352E-1-105LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 MOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,97000 US$

1383

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
91AR5KLF
91AR5KLF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 5 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

0,69360 US$

621

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,69360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
91AR1KLF
91AR1KLF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 1 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,03000 US$

2750

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3352T-1-504LF
3352T-1-504LF
Adjustment Type: Top Adjustment Resistance: 500 kOhms Tolerance: ±20% Power (Watts): 0.5W, 1/2W Number of Turns: 1 Mounting Type: Through Hole

2,17000 US$

1131

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail